BlueJ
BlueJ is een ontwikkelomgeving waarmee je Java-programma's snel en gemakkelijk kunt ontwikkelen. Dit is een bugfix-release voor gebruikers die nog Java 6 nodig hebben. Bij gebrek aan belangrijke problemen is het de laatste versie van BlueJ die met Java 6 werkt.

De belangrijkste kenmerken zijn:
 • Eenvoudig
 • Ontworpen voor het onderwijs
 • Interactief
 • Portable
 • Volwassen
 • Innovatief

Systeemvereisten
 • Minimaal SDK 1.6.0 Build 22 GA (2011-06-27)


BlueJ op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van BlueJ
Download bluej-317.jar (10,2Mb). Download ook de handleiding (version 2.0) bluej-ref-manual.pdf. Maak een map(directory) "bluej". Kopieer het bestand "bluej-317.jar" naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles.

Het bluej-installer.cmd bestand
Het bestand "bluej-317.jar" is een distributie installatiebestand. Ik heb een bluej-installer.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[station: bluej]
cd [station: bluej]\bluej
java -Duser.home=[station: bluej]\bluej -jar bluej-317.jar 2>bluej-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor BlueJ met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: bluej] = station met BlueJ

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "bluej-installer.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "bluej" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Omdat het een eenmalige actie is kun je het best het opdrachtbestand draaien vanuit de opdrachtregel in een eComStation sessie.

Parameters / opties verklaard
 • De toevoeging "2>bluej-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "bluej-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout!
 • De specificatie "-Duser.home=[station: bluej]\bluej" wordt ervoor gezorgd dat BlueJ alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.

Het bluej.cmd bestand
Met dit bestand wordt het programma BlueJ gestart. Ik heb een bluej.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
set APPBASE=[station: bluej]\bluej
set JAVAPATH=[station: java]\JAVA160
[station: bluej]
cd [station: bluej]\bluej
java -Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Duser.home=[station: bluej]\bluej 
-cp [station: bluej]\bluej\lib\bluej.jar;[station: java]\JAVA160\lib\tools.jar bluej.Boot 2>bluej-bugs.txt
De regel beginnend met "java ...." is in twee regels opgesplitst om het nog goed in deze pagina te kunnen weergeven. De regels "java..." en "-cp ..." zijn één regel. Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor BlueJ met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: bluej] = station met BlueJ

oeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "bluej.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "bluej" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: bluej]\bluej\bluej.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "BlueJ" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje. In de afbeelding kun je zien dat het programma werkt, Ik had het klassieke programma "Hello" gecompileerd, als je dat een programma mag noemen.

Parameters / opties verklaard
 • De toevoeging "2>bluej-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "bluej-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout!
 • De specificatie "-Dawt.useSystemAAFontSettings=on" zorgt ervoor dat BlueJ OS/2-eCS lettertypen gebruikt.
 • De specificatie "-Duser.home=[station: bluej]\bluej" wordt ervoor gezorgd dat BlueJ alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.

Download
In het bestand zitten de twee bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en twee OS/2 BlueJ icoontjes: bluej-ecs.zip.

revisie 4 juni 2017