PDF Split en Merge
PDF Split en Merge is een makkelijk te gebruiken hulpprogramma met een grafische en een command line interface om PDF-documenten te splitsen, samen te voegen, te mixen en te draaien. Versie 2.2.4 is de laatste versie die kan werken in OpenJDK 6. De volgende versie 3.x werkt met Java 8 volgens het programmeursblog.

Een lijst met functies:
 • Samenvoegen van PDF documenten
 • Het splitsen van PDF documenten door middel van pagina nummer
 • Het splitsen van PDF documenten door het specificeren van het niveau van bladwijzers
 • Draaien van PDF documenten
 • Het mixen van twee PDF documenten met de pagina's om en om
 • Stel visueel je eigen PDF pagina's samen door het slepen van pagina's uit andere PDF documenten

Systeemvereisten
 • Minimum JRE: 1.6.0 Build 22 GA
 • Programma gebruikt 371Mb RAM

Pdfsam op een eComStation machine met Open JDK

Installeren van pdfsam
Download pdfsam-2.2.4-out.zip. Maak een map(directory) "pdfsam". Unzip het bestand "pdfsam-2.2.4-out.zip" naar de nieuwe map "pdfsam".

Het pdfsam.cmd bestand
Pdfsam versie 2.2.4 werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een pdfsam.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[station: pdfsam]
cd [station: pdfsam]\pdfsam
java -Xmx384m -Duser.home=[station: pdfsam]\pdfsam -jar pdfsam-2.2.4.jar 2>pdfsam-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Pdfsam met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: pdfsam] = station met Pdfsam

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "pdfsam.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "pdfsam" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: pdfsam]\pdfsam\pdfsam.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "pdfsam-2.2.4" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • De specificatie "-Xmx384m" komt vanuit eigen ervaring. De "-Xmx384m" geeft de maximale grens aan. Zonder deze toevoeging krijg je LIBC panics.
 • De opgave "2>pdfsam-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "pdfsam-bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Pdfsam icoontje: pdfsam-ecs.zip.

revisie 10 july 2016