DrJava
DrJava is een lichtgewicht ontwikkelomgeving voor het schrijven van Java-programma's. Het is voornamelijk ontworpen voor studenten, voorzien van een intuïtieve interface en de mogelijkheid om Java-code interactief te evalueren. Het bevat ook krachtige functies voor de meer gevorderde gebruikers.

Systeemvereisten
  • Minimum SDK 1.6.0 Build 22 GA (2011-06-27)
  • Heeft minimaal 1024x768 pixels nodig.
  • Minimaal 128 Mb geheugen.


DrJava op een eComStation machine met Open JDK

Installeren van DrJava
Download drjava-stable-20140826-r5761.jar (12,9Mb). Download ook de handleiding drjava-stable-20140826-r5761-javadoc.zip. Maak een map(directory) "drjava". Kopieer het bestand "drjava-stable-20140826-r5761.jar" naar de nieuwe map(directory). Dat is alles.

het drjava.cmd bestand
DrJava werkt met een kleine aanpassing in OpenJDK in OS/2-eCS. Ik heb een drjava.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[station: drjava]
cd [station: drjava]\drjava
java -Xmx512m -Xms128m -Duser.home=[station: drjava]\drjava -jar drjava-stable-20140826-r5761.jar 2>drjava-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor DrJava met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: drjava] = station met DrJava

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "drjava.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "drjava" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: drjava]\drjava\drjava.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "DrJava" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • De specificatie "-Xms128m" geeft de startomvang van het geheugen aan.
  • De specificatie "-Xmx512m" geeft het maximum geheugengebruik aan.
  • De toevoeging "2>drjava-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "drjava-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout!
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: drjava]\drjava" wordt ervoor gezorgd dat DrJava alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 DrJava icoontje: drjava-ecs.zip.

revisie 17 juli 2016