Biogenesis
Dit programma imiteert de evolutionaire processen die er paatsvinden met eencellige organisme bevolking in de natuur. Getracht is een voorbeeld van de elementaire bacteriële processen te geven, deze sterk te vereenvoudigen en ze op een visuele en begrijpelijke manier weer te geven. Hoewel het niet exact wetenschappelijk is, kan de evolutie van mechanismen op bacteriële evolutie waar worden genomen en dit kan interessant zijn als een didactische benadering van begrippen als mutatie, evolutie of fotosynthese. Het is ook een aardig spelletje.

Een lijst met eigenschappen:
 • Spelelement
 • Statistieken
 • Status informatie
 • De genen viewer
 • Parameters configuratie venster
 • Het genetische laboratorium
 • Netwerk

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE: 1.6.0 Build 22

Biogenesis op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Biogenesis
Download biogenesis_jar_0_8.zip. Download ook de handleiding biogenesis_manual_0_8.zip. Maak een nieuwe directory (map) "biogenesis" aan. In het zip bestand zit een directory, ga in de directory en kopieer de bestanden naar de directory (map) "biogenesis". De directory in het zip bestand kan ook in een keer naar de schijf worden gekopieerd, hernoem dan de subdirectory.

Het biogenesis.cmd bestand
Biogenesis werkt goed samen met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een biogenesis.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[station: biogenesis]
cd [station: biogenesis]\biogenesis
java -Duser.home=C:\biogenesis -jar biogenesis.jar 2>biogenesis-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Biogenesis zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: biogenesis] = station met Biogenesis

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de distributie en sla het bestand "biogenesis.cmd" op in de "biogenesis" directory (map). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: biogenesis]\biogenesis\biogenesis.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Biogenesis" worden opgegeven. In het bestand "biogenesis-ecs.zip" zit een passend icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=C:\biogenesis" wordt ervoor gezorgd dat Biogenesis alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De opgave "2>biogenesis-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "biogenesis-bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Biogenesis icoontje: biogenesis-ecs.zip.

revisie 19 juli 2015