Wat het is
Freeplane is een gratis en open source software ter ondersteuning van het denken, het delen van informatie en het gedaan krijgen van dingen op het werk, op school en thuis. De kern van de software bestaat uit functies voor het in kaart brengen van gedachten, mind mapping of concept mapping, en gereedschap voor het gebruik van in kaart gebrachte informatie. Freeplane loopt met de huidige versie van Java zeer goed op OS/2 of eComStation. Freeplane heeft zijn oorsprong in de problemen met het populaire open source mindmapping programma Freemind.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE: 1.6.0 Build 27 GA5 (2013-02-17)

Freeplane op een eComStation machine met Open JDK

Installeren van Freeplane
Download het zip bestand freeplane_bin-1.3.15.zip. Open in FC/2 het zip bestand en je ziet dan de map (directory) "freeplane-1.3.15". Kopieer de map als "freeplane" naar een geschikte plaats op de harde schijf. Ga vervolgens naar de map(directory) en wis de bestanden freeplane.bat, freeplane.exe, freeplane.sh, freeplaneConsole.exe en freeplaneIcons.dll. Op deze manier kunnen alle vreemde uitvoerbare bestanden geen schade aanrichten. Versie 1.5.xx heeft Java versie 1.7 nodig vanwege enkele wijzigingen met functies die niet aanwezig zijn in Java 1.6.

Het te gebruiken cmd bestand
De laatste stabiele versie laat zich met niet al te veel kunstgrepen verleiden om ook in Open JDK goed te werken in OS/2-eCS. Ik heb een freeplane.cmd gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: freeplane]
CD [station: freeplane]\freeplane
javaw -Xmx640m -Duser.home=[station: freeplane]\freeplane -Dorg.freeplane.userfpdir=.\Freeplane -jar
freeplanelauncher.jar %1 2>freeplanebugs.txt
Ik heb de regel beginnend met "javaw..." in twee delen moeten opdelen, in het opdrachtbestand zijn ze één regel, denk aan de spatie tussen "-jar" en "freeplanelauncher.jar". Ik gebruik 2 aparte partities, een voor Java en een voor Freeplane zelf met de door dit programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: freeplane] = station met Freeplane

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam freeplane.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de freeplane map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: freeplane]\freeplane\freeplane.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Freeplane" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • De specificatie "-Xmx640m" komt uit eigen ervaring. De officieel gegeven "-Xmx512m" schijnt niet genoeg te zijn in OS/2-eCS. Met die waarde genereert het programma "hs_err_pidxxx.log" bestanden. De "-Xmx640m" geeft het maximum geheugengebruik aan.
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: freeplane]\freeplane" wordt ervoor gezorgd dat Freeplane alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • Met de opgave "-Dorg.freeplane.userfpdir=.\Freeplane" wordt ervoor gezorgd dat Freeplane de backup in eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>freeplanebugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "freeplanebugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand "freeplanebugs.txt" zal nooit 0 bytes zijn, ook het opstartlog wordt bewaard. Tot nu toe geen fouten.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand, alle schijfletters staan op C: en een OS/2 Freeplane icoontje: FreeplaneOS2

revisie 4 augustus 2016