Night Vision
Night Vision is een "planetarium" programma dat de hemel weergeeft vanaf elke locatie op aarde. Met weergaveopties kan de gebruiker bepalen welke hemelvoorwerpen worden weergegeven, welk lettertype wordt gebruikt en het instellen van diverse ster parameters. De tijd kan worden ingesteld om op meerdere snelheden te kunnen werken, inclusief teruggaan. Kaarten van sterren kunnen worden afgedrukt.

Enkele Kenmerken
 • Bekijk manipulatie via slepen met de muis en het muiswiel
 • Groter en continu variabele ster groottes
 • Verbeterd zoeken voor sterren en deep sky objecten
 • Op inzoomen gebaseerde grensmagnitude voor sterren en deep sky objecten
 • Deep sky object naam knop op de werkbalk

Systeemvereisten
 • Minimum JRE: 1.6.0 Build 22
 • Genoeg ruimte op je scherm

Night Vision op een eComStation machine met Open JDK

Installeren van Night Vision
Download nvj40.zip. Maak een map(directory) "nvj". Unzip het bestand "nvj40.zip" naar de nieuwe map "nvj".

Het nvj.cmd bestand
Night Vision versie 4.0 werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een nvj.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[station: nvj]
cd [station: nvj]\nvj
java -Duser.home=C:\PROGRAMS\NVJ -jar nvj.jar 2>nvj_bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Night Vision met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen

 • [station: java] = station met Java
 • [station: nvj] = station met Night Vision

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "nvj.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "nvj" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: nvj]\nvj\nvj.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Night Vision 4.0" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=C:\PROGRAMS\NVJ" wordt ervoor gezorgd dat Night Vision alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De toevoeging "2>nvj_bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "nvj_bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Night Vision icoontje: nvj-ecs.zip.

revisie 16 juli 2016