Wat is JavE?
Jave staat voor Java Ascii Veelzijdig Editor. Jave is een gratis Ascii-editor. In plaats van teksten bewerken is het bedoeld voor het tekenen van eenvoudige diagrammen met ASCII-tekens. Het is als een grafische editor voor het bewerken van teksten in plaats van afbeeldingen. Maak Ascii art, teken schetsen voor e-mails, becommentarieer broncode van programma's, schema's voor visueel gehandicapten,...

Eigenschappen
 • Uit de vrije hand schilderen met behulp van de muis!
 • Figlet ondersteuning - inbegrepen 195 fonts
 • GIF/JPG/BMP naar ASCII conversie met meerdere opties
 • Crash herstel - bewerkte documenten kunnen worden hersteld door Jave bij het de volgende keer opstarten
 • Vrije vorm selectie gereedschap
 • Eenvoudige tekstblok bewerking (randen, verplaatsen, herschalen)
 • Uitbreidbare illustraties bibliotheek
 • Exporteren voor meerdere doeleinden (HTML, Java / C + + / C / ... commentaar)
 • Move/copy/mirror/flip/rot13/...

JavE versie 5.0 op een eComStation system met Java 1.60 JavE versie 5.0 op een eComStation system met Java 1.60
  JavE versie 5.0 op een eComStation system met Java 1.60.  
JavE versie 6.0_i20100522 (experimenteel) op een eComStation system met Java 1.60ga4. JavE versie 6.0_i20100522 (experimenteel) op een eComStation system met Java 1.60ga4.
  JavE versie 6.0_i20100522 (experimenteel) op een eComStation system met Java 1.60ga4.  


JMOVs zijn ASCII animaties die kunnen worden gemaakt en bewerkt met de Jave Ascii art editor. Om die animaties te bekijken kun je de Jave speler applet gebruiken - het is een open source project. JMOV animaties kunnen ook worden omgezet naar andere formaten zoals Javascript of scrollbar animaties.

Voorbeeld van een film, geëxporteerd naar een animated gif Voorbeeld van een film, geëxporteerd naar een animated gif
  Voorbeeld van een film, geëxporteerd naar een animated gif.  


Systeemvereisten versie 5.0
 • Java Runtime (JRE) 1.2 of hoger geïnstalleerd.
 • Indien gebruikt met OpenJDK heb je versie 1.60GA nodig, in latere versies wordt het menu niet weergegeven.(tickets #189 en #199)
 • Indien gebruikt met OpenJDK heb je ODIN versie 0.7.1 (2011-09-30) nodig, met latere versies geeft de filemanager in het programma problemen. Je kunt geen folder (directory) kiezen of bestanden opslaan etc. (ticket #93)

Systeemvereisten versie 6.0_i20100522 (experimenteel)
 • JRE 1.6 of hoger geïnstalleerd (getest met Java 1.60ga4 en ODIN 0.8.8).

Installeren van JavE
Download de stabiele versie jave5.zip (1064 Kb) of de meer experimentele versie jave_6.0_i20100522.zip (3.7 Gb). Maak een map (directory) "Jave". In de naam van de map(directory) mogen geen spaties staan (bijv. [station:Jave]\Program Files\Jave zal niet werken!). Open met een bestandsbeheerder, bijvoorbeeld FC/2, een van de zip-bestanden en kopieer de inhoud naar de nieuwe map "Jave". Zorg er voor dat de mappen(directory)-structuur van het ZIP-archief behouden blijft. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[drive: Jave]\Jave\Jave.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Jave" worden opgegeven.

Het te gebruiken cmd bestand
De meest recente versie werkt goed met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een Jave.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
rem Version 5.0
rem set path=[drive: java]\JAVA160\bin
rem set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
rem set CLASSPATH= 
rem [drive: Jave]
rem cd [drive: Jave]\Jave
rem java -Duser.home=[drive: Jave]\Jave -jar Jave5.jar 2>Jave5_bugs.txt

rem Version 6.0_i20100522
SET CLASSPATH= 
SET BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160ga4\bin
set path=[drive: java]\JAVA160ga4\bin
[drive: Jave]
cd [drive: Jave]\Jave
java -Duser.home=[drive: Jave]\Jave -jar Jave.jar 2>Jave_bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Jave zelf. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [drive: java] = station met Java
 • [drive: Jave] = station met Jave

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam Jave.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de Jave map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Als je versie 5.0 gaat gebruiken moet je alle "rem" aanduidingen bij versie 5.0 verwijderen en bij versie 6.0 aanbrengen. Let ook op de systeemvereisten!

Parameters / opties verklaard
 • Nog niet in het commando-bestand opgenomen, maar misschien heb je "-Xmx128M" nodig, dit geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan.
 • Met de opgave "-Duser.home=[drive: Jave]\Jave" wordt ervoor gezorgd dat Jave alle benodigde bestanden in de eigen map (directory) opslaat inplaats van in de Home map (directory).
 • De opgaven "2>Jave5_bugs.txt" of "2>Jave_bugs.txt" zorgen ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in een van de bestanden "Jave5-bugs.txt" of "Jave-bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Jave icoontje: Jave-eCS.zip.

revisie 5 januari 2013