Wat is OpenProj?
OpenProj is een open-source desktop project management applicatie vergelijkbaar met Microsoft Project. OpenProj heeft een vertrouwde gebruikersinterface en opent zelfs bestaande MS Project-bestanden. OpenProj is interoperabel met Project, Gantt-diagrammen en PERT-diagrammen.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie is 1.6
  • Minimaal 512 MB RAM intern geheugen. Mogelijk heb je meer nodig als je veel gegevens gaat gebruiken.

OpenProj op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van OpenProj
Download het bestand openproj-1.4.zip. Maak een map (directory) aan met de naam "Openproj". Open het zip-bestand met een filemanager. Nu krijg je een map (directory) met de naam "OpenProj-1.4". Open de map "OpenProj-1.4" en kopieer de inhoud naar de nieuwe map "OpenProj". Verwijder de bestanden "openproj.sh" en "openproj.bat", we kunnen geen gebruik maken van deze bestanden. Het bestand "openproj.bat" is een batch-bestand en kan worden uitgevoerd in OS/2-eComStation, maar er is geen enkele verwijzing naar Java.

Het te gebruiken cmd bestand
OpenProj werkt goed samen met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een openproj.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
SET CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
set path=[drive: java]\JAVA160\bin
[drive: Openproj]
cd [drive: Openproj]\Openproj
java -Xms128m -Xmx512m -Duser.home=[drive: Openproj]\Openproj -jar openproj.jar 2>Openproj_bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor OpenProj zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [drive: java] = station met Java
  • [drive: Openproj] = station met Openproj

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "openproj.cmd" of gebruik het command bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "Openproj" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Het programma wil de gebruikerbestanden opslaan in de standaard directory "ODIN\My Documents", maar je kunt een eigen map(directory) kiezen, alleen het kan niet worden opgeslagen als voorkeur. De helppagina werkt niet omdat het onze browser niet kan vinden.

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[drive: Openproj\Openproj\openproj.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "OpenProj" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • De "-Xms128m" geeft de begingrootte van het geheugen aan.
  • De "-Xmx512M" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan.
  • Met de opgave "-Duser.home=[drive: Openproj]\Openproj" wordt ervoor gezorgd dat OpenProj alle benodigde bestanden in de eigen map (directory) opslaat inplaats van in de Home map (directory).
  • De opgave "2>Openproj_bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "Openproj_bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Openproj icoontje: Openproj-eCS.zip.

revisie 1 januari 2013