Wat is GeoGebra?
GeoGebra is een vrij beschikbare multi-platform dynamische wiskundesoftware voor alle onderwijsniveaus waarbij meetkunde, algebra, tabellen, grafieken, statistiek en analyse worden gecombineerd in één enkel eenvoudig te gebruiken pakket. Het pakket werd meerdere malen bekroond met diverse educatieve prijzen en dit zowel in Europa als in de Verenigde Staten van America.

Enkele Kenmerken
 • Grafieken, tabellen en algebra zijn met elkaar vebonden en werken volledig dynamisch.
 • Eenvoudig te gebruiken interface, maar met toch zeer krachtige opdrachten.
 • Auteurstool voor het creëren van interactieve leermaterialen en webpagina's.
 • Beschikbaar in vele talen voor miljoenen gebruikers overal in de wereld.
 • Vrije software met open broncode.

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE versie is 1.6
 • Bij voorkeur een resolutie van 1024 x 768. Minimale resolutie is 800 x 600. De grootte wordt niet gegeven, maar gegeven de lay-out heeft het meer zin om 1024 x 768 te gebruiken.
 • Minimaal 512 MB RAM intern geheugen. Mogelijk heb je meer nodig als je gaat voor zeer complexe modellen.

GeoGebra op een eComStation machine met Open JDK GeoGebra op een eComStation machine met Open JDK
  GeoGebra op een eComStation machine met Open JDK. Met de rode punt "View3D"(!) kun je het gepresenteerde model in alle richtingen draaien.  


Installeren van GeoGebra
Download het bestand GeoGebra-Unixlike-Installer-4.2.56.0.tar.gz. Maak een map(directory) "GeoGebra". Open het tar.gz bestand met een bestandsmanager. Je krijgt een nieuw bestand "geogebra-4.2.56.0.tar". Open het bestand "geogebra-4.2.56.0.tar", dit duurt enkele seconden. Nu krijg je een map (directory) met de naam "geogebra-4.2.56.0". Open de map "geogebra-4.2.56.0" en kopieer de inhoud naar de nieuwe map "GeoGebra". Verwijder de bestanden "install-sh", "install.sh" en "uninstall.sh", we kunnen deze bestanden niet gebruiken. Het bestand "GeoGebra" is ook een Unix-bestand met allerlei opties. Je kunt het verwijderen of behouden voor het geval je wil weten welke opties beschikbaar zijn als je iets nodig hebt. De site www.geogebra.org heeft wel een uitgebreide help en zelfstudie, maar ze hebben niet gedacht aan andere OS systemen dan de gebruikelijke, zodat ze altijd verwijzen naar installatie programma's en er zijn er geen voor ons OS. Dus moeten we onszelf helpen. De goede zaak? Het bestand "geogebra-bugs.txt" blijft leeg op mijn systeem.

Het te gebruiken cmd bestand
GeoGebra werkt zeer goed met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een geogebra.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[drive: java]\JAVA160ga5\bin
[drive: GeoGebra]
cd [drive: GeoGebra]\GeoGebra
java -Xmx512m -Duser.home=[drive: GeoGebra]\geogebra -jar geogebra.jar --logfile=geogebra.log 2>geogebra-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor GeoGebra zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [drive: java] = station met Java
 • [drive: GeoGebra] = station met GeoGebra

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam geogebra.cmd of gebruik/bewerk geogebra.cmd uit de distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de GeoGebra map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

Maak nu een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: GeoGebra\GeoGebra\geogebra.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "GeoGebra" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
 • De "-Xmx512M" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan.
 • Met de opgave "-Duser.home=[drive: GeoGebra]\geogebra" wordt ervoor gezorgd dat GeoGebra alle benodigde bestanden in de eigen map (directory) opslaat inplaats van in de Home map (directory).
 • De optie "--logfile=geogebra.log" zorgt ervoor dat GeoGebra alle logbestanden in de eigen map (directory) opslaat inplaats van in de OS/2 \var\temp map (directory).
 • De opgave "2>geogebra-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "geogebra-bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 GeoGebra icoontje: GeoGebra-eCS.zip.

revisie 29 augustus 2013