Wat is Niffler?
Niffler is een eenvoudige viewer en browser. De diavoorstelling en navigatie opdrachten bevatten ook automatisch de beelden in de submappen, dat kan een grote hulp zijn bij het zoeken in of bladeren door een grote of diep-geneste fotocollectie. Als je beelden vaak op pixel niveau bekijkt zul je de snelle 2D muis sleep optie waarderen, veel handiger dan de traditionele schuifbalken. De huidige versie van het programma geeft ook beeld EXIF-gegevens en bevat diverse beeldbewerking commando's.

Eigenschappen
 • ondersteunt JPEG, GIF en PNG - maar geen TIFF of RAW-indelingen.
 • zoekt naar alle ondersteunde afbeeldingen in de gespecificeerde map, inclusief alle submappen. Selecteer bijvoorbeeld je home-directory en het programma zoekt alle beeldbestanden op en zet deze in het weergavegebied in een lijst (dit kan enkele seconden duren).
 • willekeurige zoomfactor, met inbegrip van zoom-fit, fit-to-width, originele beeldgrootte-opties, auto-zoom-fit voor elke afbeelding.
 • met de muis snel beelden kunnen verschuiven (plus traditionele schuifbalk ondersteuning).
 • veel navigatie-opties (volgende afbeelding, vorige beeld, ga naar afbeelding, ga vooruit / achteruit door 10/100/1000 beelden, willekeurige afbeelding).
 • boomstructuur (lees "verkenner") voor directe beeldselectie.
 • miniatuurweergave ondersteuning voor beeldselectie.
 • beeld histogram.
 • toont de afbeelding EXIF gegevens (een-lijn beknopte samenvatting of een volledige EXIF dump).
 • diavoorstellingen (opeenvolgend of willekeurige volgorde).
 • popup-menu en sneltoetsen.
 • basis nabewerkings opties en beeld filters.
 • optie om kleine afbeeldingen over te slaan (bijvoorbeeld miniatuurweergave of banners) - het programma toont alleen de 'echte' beelden.

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE versie is 1.6
 • Bij voorkeur 1024 x 768 resolutie. Minimale resolutie is 800 bij 600.
 • Minimaal 512Mb RAM intern geheugen.


Niffler op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Niffler
Het programma "niffler3-signed.jar" en de vereenvoudigde versies zijn niet meer beschikbaar op de pagina van Norman Hendrich. Ik had al een paar jaar geleden alle bestanden gedownload. Het programma "niffler3-signed.jar" is de laatste versie met veel meer functies dan de vereenvoudigde versies. Daarom heb ik dit programma opgenomen in het bestand "Niffler-eCS.zip" onderaan deze pagina. Het bevat alle bestanden die je nodig hebt voor het uitvoeren van dit programma. Het is een heel goed programma dat je zeker moet proberen als je hobby fotografie is.

Maak een map(directory) "Niffler". Kopieer alle bestanden naar de nieuwe map "Niffler".

Het te gebruiken cmd bestand
Niffler werkt zeer goed samen met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een Niffler.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
set path=[drive: java]\JAVA160\bin
[drive: Niffler]
cd [drive: Niffler]\Niffler
java -Xmx512M -Duser.home=[drive: Niffler]\Niffler -jar niffler-exif.jar 2>Niffler-bugtracker.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Niffler zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [drive: java] = station met Java
 • [drive: Niffler] = station met Niffler

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam Niffler.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de Niffler map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Als je geen Exif informatie wil hebben gebruik dan onderstaande opdrachtregel;

"java -Xmx512M -Duser.home=[drive: Niffler]\Niffler -jar niffler.jar 2>Niffler-bugtracker.txt"

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[drive: Niffler]\Niffler\Niffler.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Niffler" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
 • De "-Xmx512M" geeft de maximale grens van het te gebruiken geheugen aan.
 • Met de opgave "-Duser.home=[drive: Niffler]\Niffler" wordt ervoor gezorgd dat Niffler alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De opgave "2>Niffler-bugtracker.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "Niffler-bugtracker.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zitten alle noodzakelijke bestanden, een "Niffler.cmd" (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Niffler icoontje: Niffler-eCS.zip(766Kb.).

revisie 27 juli 2017