Wat is Borg?
BORG staat voor Berger-Organizer. Heeft dus niets te maken met Star Trek. BORG is een combinatie van een agenda en een taken "tracker". De kalender ondersteunt alle soorten van afspraken en ook een eenvoudige takenlijst. De kalender functionaliteit is vergelijkbaar met die van andere PIM's, zoals Microsoft Outlook, Mozilla Calendar, Palm Desktop, Yahoo Calendar, etc. .. De taak "tracker" gaat veel verder dan takenlijsten en kan misschien beter een project volg systeem worden genoemd.

BORG is in principe bedoeld als een kleine zelfstandige Java-toepassing die je lokaal (dat wil zeggen zonder een netwerk) kunt draaien / uitvoeren. Veel gebruikers starten het vanaf een USB-stick.

Een korte lijst met functies:
 • Mooi maand overzicht
 • Week en dag overzichten
 • To-do lijsten
 • Afspraken herhalen
 • Privé afspraken niet tonen ivm gevoeligheid
 • Pop-up herinneringen
 • E-mail herinneringen
 • Een taak / project tracking systeem
 • Een eenvoudig adressenboek
 • MySQL DB, HSQLDB, generieke JDBC
 • XML import / export
 • meer....

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE versie is 1.6
 • Grafische kaart met een resolutie van minimaal 1024x768 met 16-bits kleurdiepte.
 • 128Mb RAM

Borg op een eComStation machine met Open JDK

Installeren van Borg
Download BORG_installer-1.7.9.jar. Maak een map (directory) aan met de naam "Borg". Kopieer "BORG_installer-1.7.9.jar" naar de map "Borg". Gebruik onderstaand command bestand om het programma te installeren.
@echo off
SET CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set path=[station: java]\JAVA160\bin
[station: Borg]
cd [station: Borg]\Borg
java -jar BORG_installer-1.7.9.jar
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Borg zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: Borg] = station met Borg

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar dit bestand als "BORG-install.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "Borg" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Je kunt kiezen voor Nederlands. Op de op een na laatste stap wordt gevraagd of er een snelkoppeling moet worden aangemaakt, ik denk niet dat dit goed gaat. Ik heb het niet geprobeerd, maar zelf even doen is wel zo veilig. Als versie 1.7.9. wordt gekopieerd over een oudere versie kan het gebeuren dat bij de eerste keer opstarten enkele SQL berichten worden getoond.

Het te gebruiken cmd bestand
Borg werkt goed samen met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een Borg.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
SET CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set path=[station: java]\JAVA160\bin
[station: Borg]
cd [station: Borg]\Borg
java -Xmx128m -XX:MinHeapFreeRatio=10 -XX:MaxHeapFreeRatio=20 -Xms24m -Duser.home=[station: Borg]\Borg -jar Borg.jar
2>Borg_bugs.txt
De laatste twee regels zijn in werkelijkheid één regel, vanwege de ruimte moest ik het in delen plaatsen. Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Borg zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: Borg] = station met Borg

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "Borg.cmd" of gebruik het commandbestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "Borg" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: Borg]\Borg\Borg.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Borg" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: Borg]\Borg" wordt ervoor gezorgd dat Borg alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De opgave "2>Borg_bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "Borg_bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!
 • De "-XX:MinHeapFreeRatio=10" en "-XX:MaxHeapFreeRatio=20" heb ik gekopieerd uit het "run_borg.sh" bestand. Opmerkelijk is overigens dat het bestand NA mijn opgave van mappen is gebouwd.
 • De specificatie "-Xms24m" is ook zo overgenomen uit het bestand "run_borg.sh" en zorgt voor de ondergrens van het gebruikte geheugen. De "-Xmx128m" geeft de maximale grens aan.

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Borg icoontje: Borg-eCS.zip.

revisie 23 juli 2013