Wat is IconEdit?
IconEdit is een grafische Java (GUI) applicatie om pictogram-bestanden te bewerken voor Windows (dus geen OS/2!). Een icoon bestand kan meer dan één beeld in meer dan één maat bevatten. Ondersteunde formaten gaan van 8x8 pixels naar 255x255 pixels, met de standaard maten 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64 pixels. Alle pictogrammen zijn vierkant. Kleuren kunnen 4-bits (16 kleuren), 8-bit (256 kleuren), of 24-bits (miljoenen) zijn. Pixels mogen transparant zijn om de achtergrond zichtbaar te houden. Ook kunnen met dit programma favicon.ico bestanden voor webpagina's worden gemaakt.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie is 1.4


IconEdit op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van IconEdit
Download icon-editor-java.zip. Maak een map(directory) "IconEdit". Open met een bestandsmanager, bijvoorbeeld FC/2, het zip bestand en kopieer de inhoud naar de nieuwe map "IconEdit". Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: IconEdit]\IconEdit\IconEdit.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "IconEdit" worden opgegeven.

Het te gebruiken cmd bestand
IconEdit werkt zeer goed samen met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een IconEdit.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off

rem Java 1.4.2
rem SET JAVAWS_HOME=[drive: java]\JAVA142\javaws
rem SET JAVA_HOME=[drive: java]\JAVA142
rem set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA142\bin
rem set path=[drive: java]\JAVA142\bin

rem Java 1.6.0
set CLASSPATH= 
set PATH=[drive: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin

[drive: IconEdit]
cd [drive: IconEdit]\IconEdit
java -jar iconedit1.jar
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor IconEdit zelf. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [drive: java] = station met Java
  • [drive: IconEdit] = station met IconEdit

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam IconEdit.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de IconEdit map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
IconEdit is getest met Java versie 1.4.2 en versie 1.60(GA). In het commandbestand is Java versie 1.4.2 uitgeremd. In beide versies werkt IconEdit. Even voor de goede orde, ik installeer of haal "rem" weg en dan draai ik direct daarna het programma opnieuw! Dus geen geklier met Java en Config.sys! Beide systemen kunnen concurrent draaien.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 IconEdit icoontje: IconEdit-eCS.zip.

revisie 24 december 2012