Wat is jlGui?
jlGui is een Music Player toepassing voor het Java platform. Het ondersteunt MP3, OGG Vorbis, FLAC, Monkey's Audio, WAV, AIFF, AU en Speex audio formaten. Front-end is compatibel met WinAmp skins 2.0. Daarom zou je kunnen zeggen dat jlGui een WinAmp kloon is.

jlGui met standaard skin op een eComStation machine met Open JDK jlGui met standaard skin op een eComStation machine met Open JDK jlGui met Denon skin op een eComStation machine met Open JDK jlGui met Denon skin op een eComStation machine met Open JDK jlGui met JVC skin op een eComStation machine met Open JDK jlGui met JVC skin op een eComStation machine met Open JDK
  jlGui met standaard skin     jlGui met Denon skin     jlGui met JVC skin  


Systeemeisen jlGui
 • Java Runtime environment (JRE) versie 1.4 of hoger (aanbevolen InnoTek OS/2 Kit for Java 1.4.2_05)
 • Java Runtime environment (JRE) versie 1.6 of hoger geeft dezelfde problemen als de afgekeurde programma's, namelijk vervorming door oversturing. Eveneens werken dan een aantal opties niet zoals de preset in de grafische equalizer.


jlGui met standaard skin op een eComStation machine met Open JDK jlGui met standaard skin op een eComStation machine met Open JDK jlGui met Denon skin op een eComStation machine met Open JDK jlGui met Denon skin op een eComStation machine met Open JDK jlGui met JVC skin op een eComStation machine met Open JDK jlGui met JVC skin op een eComStation machine met Open JDK
  jlGui met standaard skin volledig uitgeklapt     jlGui met Denon skin volledig uitgeklapt     jlGui met JVC skin volledig uitgeklapt  


Installeren van jlGui
Download jlgui3.0.zip. Maak een map(directory) "jlGui". Kopieer de inhoud van de map "jlgui3.0" naar de nieuw gemaakte map "jlGui". Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jlGui]\jlGui\jlgui.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "jlGui" worden opgegeven.

Het te gebruiken cmd bestand
jlGui werkt niet goed samen met Open JDK in OS/2-eCS en moet dus gebruikt worden met Java 1.4.2_05. Ik heb een jlgui.cmd bestand met de volgende inhoud;
rem ################################
rem # jlGui eCS Launch Script  #
rem #               #
rem #  http://www.javazoom.net  #
rem ################################
rem Modify JAVA_HOME according to your J2SE installation.

@echo off
rem Java 1.4.2
SET JAVA_HOME=[drive: java]\JAVA142
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA142\bin
set path=[drive: java]\JAVA142\bin
set JLGUI_HOME=.

rem Uncomment line below to enable DEBUG level for traces.
rem set LOGIMPL=%JLGUI_HOME%\classes

rem You should not need to modify the script beyond this point.
rem ---------------------------------------------------------------------------------
set JAVALAYER=%JLGUI_HOME%\lib\jl1.0.jar
set MPEGSPI=%JLGUI_HOME%\lib\mp3spi1.9.4.jar
set VORBISSPI=%JLGUI_HOME%\lib\jorbis-0.0.15.jar;%JLGUI_HOME%\lib\jogg-0.0.7.jar;%JLGUI_HOME%\lib\tritonus_share.jar;
%JLGUI_HOME%\lib\vorbisspi1.0.2.jar
set JSPEEXSPI=%JLGUI_HOME%\lib\jspeex0.9.7.jar
set JFLACSPI=%JLGUI_HOME%\lib\jflac1.2.jar
set JMACSPI=%JLGUI_HOME%\lib\jmactritonusspi1.74.jar
set BASICPLAYER=%JLGUI_HOME%\lib\basicplayer3.0.jar
set DSP=%JLGUI_HOME%\lib\kj_dsp1.1.jar
set JLGUI=%JLGUI_HOME%\jlgui3.0.jar
set LOG=%JLGUI_HOME%\lib\commons-logging-api.jar
set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
set CLASSPATH=%LOG%;%JLGUI%;%VORBISSPI%;%JAVALAYER%;%MPEGSPI%;%JSPEEXSPI%;%JFLACSPI%;%JMACSPI%;
%BASICPLAYER%;%DSP%;%LOGIMPL%
set JAVA=%JAVA_HOME%\bin
set CMD=JAVA -classpath %CLASSPATH% javazoom.jlgui.player.amp.StandalonePlayer
%CMD% 2>jlgui-bugs.txt
rem ---------------------------------------------------------------------------------

Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor jlGui zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [drive: java] = station met Java

moet dus vervangen worden door een echte schijfletter. Bewaar het bestand en geef het de naam jlgui.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de jlGui map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
De regels met "set VORBISSPI" en "set CLASSPATH" zijn in het voorbeeld verdeeld over twee regels tbv de opmaak, in werkelijkheid moet dit één regel zijn.
De opgave "2>jlgui-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "jlgui-bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 jlGui icoontje: jlGui-eCS.zip.

revisie 23 december 2012