Wat is Hodoku?
Hodoku is een Sudoku generator, oplosser, trainer en analyzer. HoDoKu genereert sudoku's in vijf verschillende en volledig configureerbare moeilijkheidsgraden. Los ze zelf op (met hulp van hint HoDoKu-systeem) of laat HoDoKu het voor je doen.

Een korte lijst van dingen die je kunt doen met HoDoKu:
 • Maak sudoku's in vijf verschillende en volledig configureerbare moeilijkheidsgraden
 • Maak sudoku's die specifieke technieken (bijvoorbeeld om nieuwe manieren van het oplossen van sudoku's oefenen) bevatten.
 • Alle sudoku's gemaakt door HoDoKu hebben uiteraard een gegarandeerde een unieke oplossing.
 • Los sudoku's zelf op, maak gebruik van het hint systeem als je vast komt te zitten (natuurlijk volledig te configureren).
 • Toon alle beschikbare stappen in een Sudoku raster om de verschillende oplossings technieken te bestuderen en om verschillende oplossingen te creëren voor een en dezelfde Sudoku.
 • Kies uit een lijst met meer dan 90 verschillende door Hodoku ondersteunde oplossings technieken.
 • Markeer beschikbaar stappen in het Sudoku grid (een geweldig hulpmiddel voor het leren van nieuwe technieken).
 • Gebruik HoDoKu filters om makkelijker en sneller eenvoudige stappen te vinden zodat je kunt concentreren op de moeilijk te vinden stappen.
 • Onbeperkt ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.
 • Print Sudoku boekjes in verschillende uitvoeringen.

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE versie is 1.6
 • HoDoKu verbruikt nogal wat geheugen als je gebruik maakt van de "Alle beschikbare stappen"-functie. Neem dan de volgende specificatie (vet) in de regel op:
  java -Xmx512m -jar hodoku.jar.


Hodoku op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Hodoku
Download hodoku.jar. Maak een map(directory) "Hodoku". Kopieer hodoku.jar naar de nieuwe map "Hodoku". Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: Hodoku]\Hodoku\Hodoku.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Hodoku" worden opgegeven.

Het te gebruiken cmd bestand
Hodoku werkt zeer goed samen met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een Hodoku.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
set path=[drive: java]\JAVA160\bin
[drive: Hodoku]
cd [drive: Hodoku]\Hodoku
rem java -Djava.io.tmpdir=[drive: Hodoku]\Hodoku\temp -Duser.home=[drive: Hodoku]\Hodoku -jar hodoku.jar 
 2>hodokubugs.txt
java -Djava.io.tmpdir=[drive: Hodoku]\Hodoku\temp -Duser.home=[drive: Hodoku]\Hodoku sudoku.Main 
 2>hodokubugs.txt
Ik heb de regel beginnend met "java -Djava.io.tmpdir..." in twee delen moeten opdelen, in het opdrachtbestand zijn ze één regel, denk aan de spatie tussen "hodoku.jar" of "sudoku.Main" en "2>hodokubugs.txt". Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Hodoku zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [drive: java] = station met Java
 • [drive: Hodoku] = station met Hodoku

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam Hodoku.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de Hodoku map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Ik laat hier twee methoden zien van opstarten. De eerste en uitgeremde methode is de klassieke opstart methode met "-jar". De tweede methode is interessant voor als je zelf wat wil gaan wijzigen in het gecompileerde -jar bestand, bijvoorbeeld als je het programma wil vertalen en direct wil controleren of het goed gaat. Zo behoef je dus niet te wachten tot opname in het gecompileerde programma! Om erachter te komen welke tak je als eerste moet opstarten kun je het bestand kopiëren naar een nieuw bestand met de extensie .zip. Pak deze zip in een tijdelijke map (directory) uit en bestuur de modules. Kom je er niet uit, probeer het bij de ontwikkelaar.
De opgave "2>hodokubugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "hodokubugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Hodoku icoontje: Hodoku-eCS.zip.

revisie 19 maart 2017