Wat is JGraphite?
JGraphite is een eenvoudige en makkelijk te gebruiken applicatie die alle foto's omzet naar zwart-wit foto's met slechts een paar muisklikken. Een leuk uitziende zwart-wit foto is niet alleen het effect van beeld desaturation. De sleutel tot succes is een correcte grijswaardeconversie. In JGraphite heeft de gebruiker de keuze uit vooraf gedefinieerde conversiecurven of uit eigen opgeslagen conversiecurven. Als laatste kan de foto een oud aanzicht gegeven worden door toepassing van het vignettering effect. In JGraphite kan de hoeveelheid vignettering eenvoudig worden aangepast met slechts een muisklik.

Belangrijkste kenmerken:
 • Bij lage processor snelheden kan gelijktijdige verwerking worden uitgezet
 • Conversie typen: geen, grijswaarde, sepia, cyaan, alleen rood, groen of blauw, alleen experimenteel rood, groen of blauw
 • Instelbare vignettering van 0 tot 100%
 • Helderheid: automatisch of handmatig met waarden tussen -50 en +50.
 • Conversiecurven (toonwaarden): geen, portret, standaard contrast, sterk contrast, hoog contrast, hoog contrast 2, laag contrast, eigen contrast curve
 • Voorbeeld op volledig scherm (met de ESC-toets kan weer teruggegaan worden naar het programma)
 • Instelbare JPEG compressie: 0.85, 0.90 en 0.97

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE versie is 1.6
 • Bij voorkeur 1024 x 768 resolutie. Minimale resolutie is 800 bij 600.
 • Minimaal 512Mb RAM intern geheugen.


JGraphite op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JGraphite
Download JGraphite.jar. Maak een map(directory) "JGraphite". Kopieer JGraphite.jar naar de nieuwe map "JGraphite". Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: JGraphite]\JGraphite\JGraphite.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JGraphite" worden opgegeven.

Het te gebruiken cmd bestand
JGraphite werkt zeer goed samen met Open JDK in OS/2-eCS. Speciaal voor OS/2-eCS heeft de auteur het pakket aangepast vanwege een bug in Java, dat komt niet zo vaak voor. Ik heb een JGraphite.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
set path=[drive: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[drive: JGraphite]
cd [drive: JGraphite]\JGraphite
java -jar JGraphite.jar 2>JGraphite_bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor JGraphite zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [drive: java] = station met Java
 • [drive: JGraphite] = station met JGraphite

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam JGraphite.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de JGraphite map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
De opgave "2>JGraphite_bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "JGraphite_bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JGraphite icoontje: JGraphite-eCS.zip.

revisie 29 december 2012