Wat is JPassword Generator?
JPassword Generator is een platform onafhankelijk Java programma voor het creëren van veilige en sterke wachtwoorden uit vooraf gedefinieerde tekensets op een willekeurige manier. Hiervoor wordt een sterke getalgenerator gebruikt. JPassword Generator is een Open Source project vrijgegeven onder de GPL.

JPassword Generator heeft zes sets van tekens die individueel kunnen worden ingeschakeld en bewerkt. Alle tekens uit de ingeschakelde tekensets worden samengebracht in een persoonlijke venster (dubbele tekens worden niet verwijderd!). Je kunt het minimum en het maximum aantal tekens van het wachtwoord instellen. Als je op de "Create"-knop drukt wordt er een wachtwoord aangemaakt. Als het aangemaakte wachtwoord niet bevalt druk je nogmaals op de "Create"-knop. Het aangemaakte wachtwoord wordt weergegeven in het wachtwoord veld en kan via het klembord gekopieerd worden. Daarna kan het geplakt worden in de editor, e-mail en ga zo maar door.


JPassword Generator op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JPassword Generator
Download other_jpasswordgenerator-1.2.zip. Maak een map(directory) "JPasswordGenerator". Open met een bestandsbeheerder het zip-bestand. Kopieer de inhoud naar de nieuwe map "JPasswordGenerator". Maak een nieuw programma object.
Geef pad en de bestandsnaam op: "[station:JPasswordGenerator]\JPasswordGenerator\JPasswordGenerator.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JPassword Generator" worden opgegeven.

Het te gebruiken cmd bestand
JPassword Generator werkt goed met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een JPasswordGenerator.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
set path=[drive: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[drive: JPasswordGenerator]
cd [drive: JPasswordGenerator]\JPasswordGenerator
java -jar jstart.jar 2>JPasswordGenerator-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor JPassword Generator zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [drive: java] = station met Java
  • [drive: JPasswordGenerator] = station met JPasswordGenerator

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam JPasswordGenerator.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de JPasswordGenerator map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
De opgave "2>JPasswordGenerator-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "JPasswordGenerator-bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en OS/2 JPasswordGenerator icoontje: JPasswordGenerator-eCS.zip.

revisie 11 november 2012