Wat is Raven Lite?
Raven Lite is een gratis software programma dat de gebruikers laat opnemen, opslaan, en geluid laat visualiseren met behulp van spectrogrammen en golfvormen. Raven Lite is bedoeld voor studenten, docenten en hobbyisten, en kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het herkennen van bijvoorbeeld vogelzang.

Belangrijkste kenmerken met OS2-eCS:
 • Ondersteunde bestandstypen: WAVE, AIFF, MP3 en AIFC bestanden
 • Per geopend bestand kan een enkele golfvorm en spectrogram bekeken worden
 • Leest een enkel kanaal van elk audiobestand
 • Ondersteunt twee visualisatie schermen met assen
 • Beperkte contextuele menu's en een beperkt aantal knoppen op de werkbalk
 • Afspelen, bladerend afspelen en achteruit afspelen van een enkel geluidskanaal
 • Enkelvoudige selectie voor zoom en afspelen
 • Exporteren en afdrukken van grafische presentatie
 • Variabele spectrogram venstergrootte, alle andere parameters zijn niet te wijzigen
 • De gebruiker kan één eigen venster indeling of de standaard venster indeling gebruiken


Raven Lite op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Raven Lite
Het installeren gaat niet eenvoudig, maar is met wat hulp in stappen wel te doen. Ik heb daarom een "readme-ecs-nl.txt" geschreven hoe Raven Lite op een OS/2-eCS machine is te installeren. Raven Lite kan in OS/2-eCS alleen werken met Java 1.6. Ik gebruik Java 1.60GA (dus de eerste versie) met de Odin versie 0.7.1. In de installatie is nog het bestand jflac-1.3.jar benodigd, deze zit verpakt in jflac-1.3.zip. Het benodigde bestand met de licentie voorwaarden zit verpakt in het onderaan te downloaden bestand RavenLite-eCS.zip.

Het te gebruiken cmd bestand
Raven Lite werkt met enkele beperkingen goed met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een RavenLite.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
set path=[drive: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[drive: Raven Lite]
cd [drive: Raven Lite]\RavenLite
java -Xmx128M -Xbootclasspath/p:AiffFileWriter.jar -cp RavenLite10Fixes.jar;RavenLite10Base.jar;mail.jar;
activation.jar;jai_imageio.jar;jflac-1.3.jar;mp3javazoom.jar;tritonus_share-0.3.7.jar clo.brp.raven.Application 2>Ravenlite_bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Raven Lite zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [drive: java] = station met Java
 • [drive: Raven Lite] = station met Raven Lite

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam RavenLite.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de Raven Lite map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
De regel "java -Xmx128M..." tot en met "2>Ravenlite_bugs.txt" is één regel. De opgave "2>Ravenlite_bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "Ravenlite_bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:), readme-ecs-nl.txt, readme-ecs-uk.txt, het bestand jflac-1.3.jar met de licentie en een OS/2 icoontje: RavenLite-eCS.zip.

revisie 10 november 2012