Wat is Freemind?
FreeMind is een gratis en open source software ter ondersteuning van het denken, het delen van informatie en het gedaan krijgen van dingen op het werk, op school en thuis. De kern van de software bestaat uit functies voor het in kaart brengen van gedachten, mind mapping of concept mapping, en gereedschap voor het gebruik van in kaart gebrachte informatie. FreeMind loopt met de huidige versie van Java goed op OS/2 of eComStation.

Freemind op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van FreeMind
Download het zip bestand freemind-bin-max-0.9.0.zip. Open in FC/2 het zip bestand en kopieer de inhoud naar een nieuw aan te maken map "Fremind". Wis de bestanden freemind.bat, FreeMind.exe en freemind.sh. Ze zijn bedoeld voor andere OS-systemen. Het batchbestand kan ook werken onder OS/2-eCS, echter de batch bevat te weinig opdrachten en Open JDK zal niet willen opstarten.

Het te gebruiken cmd bestand
De laatste versie laat zich met niet al te veel kunstgrepen verleiden om ook in Open JDK goed te werken in OS/2-eCS. Er is echter een maar. Als er na Freemind nog andere programma's worden geladen zal Freemind hard crashen. Ik heb een freemind.cmd gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
set path=[drive: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[drive: freemind]
cd [drive: freemind]\freemind
java -Xmx512M -Duser.home=[drive: freemind]\freemind -cp lib\freemind.jar;lib\commons-lang-2.0.jar;
lib\forms-1.0.5.jar;lib\jibx\jibx-run.jar;lib\jibx\xpp3.jar;lib\bindings.jar freemind.main.FreeMindStarter
2>freemindbugs.txt
De laatste drie regels zijn in werkelijkheid één regel, vanwege de ruimte moest ik het in delen plaatsen. Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Freemind zelf met de door dit programma aangemaakte bestanden. De opgave "2>imageeditorbugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "imageeditorbugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout! De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [drive: java] = station met Java
  • [drive: freemind] = station met Freemind

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam freemind.cmd. Dit bestand wordt gekopieerd naar de freemind map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand, alle schijfletters staan op C: en een OS/2 Freemind icoontje: Freemind-eCS

revisie 29 oktober 2012