Wat is Java Image Editor?
De Java Image Editor is niet bedoeld als een full-featured beeldbewerkingsprogramma, maar eerder gericht op het creëren van kleinere afbeeldingen en pictogrammen. Het is echter verrassend soepel als je eenmaal een aantal van haar schijnbaar meer obscure functies begrijpt. Deze pagina bevat een set van tips en hints om te helpen bij het werken met Java Image Editor.

Eigenschappen
 • Meerdere afbeeldingslagen
 • Kwasten: verf, kloon, wissen etc.
 • Overvloeimodi - toevoegen, scherm, verduisteren etc.
 • Omzettingen: schalen, roteren, verschuiven, perspectief
 • Veel effecten en beeldbewerkings mogelijkheden
 • Leest en schrijft verschillende afbeelding bestandsformaten
 • Uitbreidbaar door middel van een plugins

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE versie is 1.6
 • Genoeg geheugen

Java Image Editor op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Java Image Editor
Download ImageEditor.jar. Maak een map(directory) "ImageEditor". Kopieer het jar-bestand naar de nieuwe map. Maak een nieuw programma object of kopieer deze uit onderstaand bestand.
Geef pad en de bestandsnaam op: "[station:ImageEditor]\ImageEditor\ImageEditor.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Java Image Editor" worden opgegeven.

Het te gebruiken cmd bestand
Java Image Editor werkt goed met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een IE.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=I:\DTP\ImageEditor\lib
[station: ImageEditor]
cd [station: ImageEditor]\ImageEditor
java -Xms512m -jar ImageEditor.jar 2>imageeditorbugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Java Image Editor zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: ImageEditor] = station met ImageEditor

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam ImageEditor.cmd of gebruik, al dan niet aangpast, het command bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de ImageEditor map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
De opgave "2>imageeditorbugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "imageeditorbugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Java Image Editor icoontje: JIE-eCS.zip.

revisie 28 oktober 2012