jTarot
jTarot is een persoonlijke tarot-adviseur. jTarot zal een "lezing" voor je doen als je advies nodig hebt. Een lezing toont een aantal kaarten en beschrijft vervolgens wat deze kaarten betekenen. Je leest de kaart en past de betekenis van de kaartjes toe op jouw situatie.

Systeemvereisten
  • Getest met JRE versie 1.6.0 Build 27 GA5 (2013-02-17)


jTarot op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van jTarot
Download het bestand jTarot.jar (9.4Mb). Maak een map(directory) "jtarot" of iets vergelijkbaars dat je het beste uitkomt. Kopieer het bestand "jTarot.jar" naar de nieuw gemaakte map(directory). Dat is het! Meer info vind je op Google met de zoektermen "tarot manual pdf".

Het gebruikte jtarot.cmd bestand
jTarot werkt met Open JDK in OS/2-eCS. I heb een "jtarot.cmd" bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: jtarot]
cd [station: jtarot]\jtarot
java -Duser.home=[station: jtarot]\jtarot -jar jtarot.jar 2>jtarot-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor jTarot met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jtarot] = station met jTarot

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Sla "jtarot.cmd" op en kopieer het naar de map(directory) "jtarot" als je dat nog niet had gedaan.

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jtarot]\jtarot\jtarot.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "jTarot" worden opgegeven. In de distributie onderaan zit ook een OS/2 icoontje.

Ik wil erop wijzen dat dit een manier is om het programma te starten, OS/2 en zijn opvolgers hebben veel meer manieren om een Java-programma te starten.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jtarot]\jtarot" wordt ervoor gezorgd dat jTarot alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat in plaats van in de Home directory.
  • De opgave "2>jtarot-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "jtarot-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft normaal leeg op mijn machine.

Opmerkingen bij het uitvoeren van jTarot
jTarot is een spel, maar sommige gebruikers denken daar anders over. Je hebt een handleiding nodig en er zijn enkele handleidingen in pdf-vorm die je van het internet kunt downloaden, gebruik Google en gebruik de zoekterm "tarot manual pdf". De meeste handleidingen zijn in het Engels, maar er is ook een Nederlandse versie. Ik weet niets van Tarots, het is niet mijn ding. Het programma werkt, maar zodra het de browser nodig heeft, heb je een probleem en fouten in "jtarot-bugs.txt". jTarot schrijft ook een ".jTarotActivity.log" -bestand. Dit kan helaas niet worden opgelost. Het programma test op welke computer het draait en heeft alleen code voor "Windows", "Apple" en verschillende versies van "Linux". De code is niet ingewikkeld, het zou kunnen worden opgelost voor OS/2, maar in de kop van dit java-gedeelte kun je lezen "import javax.swing.*;" en wij hebben geen javax. Het is gebaseerd op de Java van Sun. Er kunnen dus meer delen van het programma zijn die niet werken zoals het bedoeld was. De homepage is niet meer en ik moest het doen met de minimalistische informatie op de sourceforge-site.

Download
In het bestand kun je alle benodigde bestanden vinden, de stationsletters in het opdrachtbestand zijn ingesteld op C:. Het bestand kun je hier downloaden: jtarot-os2.zip. Denk eraan dat je ook jTarot.jar moet downloaden.

revisie 7 augustus 2020