Javoids
Javoids is gewoon een op Java gebaseerd asteroïdenspel. Laat je echter niet misleiden, Javoids is veel meer dan een simpele lijntekening kloon. Javoids bevat handgetekende afbeeldingen, geluiden (sommige op maat gemaakt), een uniek arsenaal om de Javoids te vernietigen, samen met enkele nieuwe wendingen zoals zwarte gaten, mijnen en power-ups, en een Easter Egg.

Er is een configuratiebestand, zodat je de bedieningselementen kunt aanpassen en ze kunt opslaan voor een andere keer. Met een handig menu kun je het aantal levens voor een langere game instellen, terwijl je met een andere optie de vertraging kunt instellen als deze te snel of te langzaam loopt. Er is een handig contextmenu met zaken als een exit-optie en de mogelijkheid om het geluid aan en uit te zetten. Javoids heeft nu een topscoretabel met jouw top 10 scores. Als Javoids je vraagt om enkele eigenschappen in te stellen, is dit alleen om het bestanden te laten lezen en de hoge scores op te slaan.

Systeemvereisten
  • Getest met JRE versie 1.6.0 Build 27 GA5 (2013-02-17)


Javoids op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Javoids
Download het bestand Javoids1.045.jar. Maak een map(directory) "javoids" of iets vergelijkbaars dat je het beste uitkomt. Kopieer het bestand "Javoids1.045.jar" naar de nieuw gemaakte map(directory). Dat is het! Je kunt meer informatie (handleiding) vinden op de Javoids-site.

Het gebruikte javoids.cmd bestand
Javoids werkt met Open JDK in OS/2-eCS. I heb een "javoids.cmd" bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: javoids]
cd [station: javoids]\javoids
java -Duser.home=[station: javoids]\javoids -jar Javoids1.045.jar 2>javoids-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Javoids met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: javoids] = station met Javoids

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Sla "javoids.cmd" op en kopieer het naar de map(directory) "javoids" als je dat nog niet had gedaan.

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: javoids]\javoids\javoids.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Javoids" worden opgegeven. In de distributie zit ook een OS/2 icoontje.

Ik wil erop wijzen dat dit een manier is om het programma te starten, OS/2 en zijn opvolgers hebben veel meer manieren om een Java-programma te starten.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: javoids]\javoids" wordt ervoor gezorgd dat Javoids alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat in plaats van in de Home directory.
  • De opgave "2>javoids-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "javoids-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft niet leeg op mijn machine, er is een bug.

Download
In het bestand kun je alle benodigde bestanden vinden, de stationsletters in het opdrachtbestand zijn ingesteld op C:. Het bestand kun je hier downloaden: javoids-os2.zip. Denk eraan dat je ook javoids.1.0.zip moet downloaden.

revisie 30 juli 2020