Wat is Sharp Tools?
Sharp Tools is een java-spreadsheet. Het biedt volledige formuleondersteuning, standaard cvs-bestandsformaat, afdrukondersteuning, ongedaan maken/opnieuw uitvoeren, een klembord, sorteren, gegevensuitwisseling met Excel, histogramgeneratie en een ingebouwd helpsysteem. Het was voornamelijk geschreven voor het bijhouden van cijfers, dus dit is geen eindproduct en een zeer eenvoudige spreadsheet. Het is nog steeds leuk om ermee te spelen en met de meegeleverde broncode wat het doet.

Enkele kenmerken van Sharp Tools;
 • Een vriendelijke interface
 • Compatibiliteit met Microsoft Excel
 • Configureerbare voorkeuren
 • Formules en verwijzingen
 • Bestandsbewerkingen
 • Klembordbewerkingen
 • Ongedaan maken en opnieuw uitvoeren
 • Invoegen en verwijderen van rijen en kolommen
 • Sorteerbewerkingen
 • Zoeken en herhaald zoeken
 • Histogrammen
 • Wachtwoordbeveiliging

Systeemvereisten
 • Java versie 1.6.0 (getest met versie 1.6.0ga5)


Sharp Tools op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Sharp Tools
Download SharpTools-1.4.1.tgz (0.3Mb). Open het ".tgz" bestand en open daarna de map(directory) "SharpTools-1.4.1.tar". Kopieer de map(directory) "SharpTools" naar een station/map(directory) van je keuze. Kopieer uit de map(directory) "bin" de bestanden "images.jar", "sharptools.ini" en "SharpTools.jar" naar de root van de map(directory) "SharpTools". Wis, als je dat wenst, de map(directory) "src", hier staat de broncode van het programma. Dat is het!

Het gebruikte cmd bestand
Sharp Tools werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "sharptools.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
SET BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: SharpTools]
cd [station: SharpTools]\SharpTools
java -Duser.home=[station: SharpTools]\SharpTools -classpath SharpTools.jar;images.jar SharpTools
2>SharpTools-bugs.txt
Ik moest de regel "java -Duser.home ..." in twee delen splitsen vanwege deze pagina. Let op de ruimte tussen "SharpTools" en "2> SharpTools-bugs.txt". Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Sharp Tools met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: SharpTools] = station met Sharp Tools

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "sharptools.cmd" of gebruik het bestand uit "sharptools-ecs.zip", onderaan deze pagina. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "SharpTools" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: SharpTools]\SharpTools\sharptools.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Sharp Tools" worden opgegeven. Er zit een OS/2-pictogram in het bestand "sharptools-ecs.zip".

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: SharpTools]\SharpTools" wordt ervoor gezorgd dat Sharp Tools alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat in plaats van in de Home directory.
 • De toevoeging "2>SharpTools-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "SharpTools-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft normaal leeg op mijn systeem.

Opmerkingen bij het uitvoeren van Sharp Tools
Het programma is voornamelijk ontwikkeld voor het bijhouden van rapportcijfers, dus dit is geen eindproduct en een zeer eenvoudige spreadsheet. Het gebruikt een bestandsextensie "csv" en voor mij staat dat voor "Comma Separated Value". Het opgeslagen bestand is dat niet, de waarden worden door tabs (Hex 09) gescheiden, dus daar ben ik niet blij mee. Ik sleep mijn muis over het gebied dat nodig is in een formule, maar dit is niet toegestaan in Sharp Tools, je moet handmatig celverwijzingen invoeren. Ook plakken vanuit een ander programma is alleen mogelijk met tekst of waarden, maar niet met functies en dergelijke. Het histogram is alleen op waarden gebaseerd en zeer primitief, het is niet mogelijk om X en Y as te wisselen. Het is niet mogelijk om op een zinvolle manier informatie uit het budgetblad te presenteren. In OS/2 hebben we meer spreadsheetprogramma's die het veel beter doen.

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Sharp Tools icoontje: sharptools-ecs.zip.

revisie 23 juli 2020