Wat is JTides?
JTides is een geavanceerd, nauwkeurig en eenvoudig te gebruiken getijden en stromingen voorspellings programma. JTides voorspelt getijden en stromingen met behulp van een grote database van de Amerikaanse en wereldwijde locaties. De voorspellingen worden via nuttige grafieken gepresenteerd. JTides voorspellingen komen overeen met gepubliceerde en on-line getijdetafels. Omdat JTides veel locatie gegevens bevat (meer dan 2000 in de standaard configuratie), kunnen getijde voorspellingen worden gedaan voor plaatsen waarvoor geen gedrukte getijdetafels beschikbaar zijn. Er kan een kalender van getijden gebeurtenissen uit JTides kalenderweergave worden afgedrukt.

JTides is een Java-MDI (Multi-Document Interface) applicatie - dit betekent dat veel locaties tegelijkertijd kunnen worden berekend en gepresenteerd. Het is mogelijk om afdrukken van grafische getijden grafieken te maken, de database te exporteren of HTML-pagina's te genereren met een samenvatting per maand van getijde voorspellingen. Deze HTML-pagina's kunnen worden gedownload in de PDA zodat ze ook zonder JTides beschikbaar zijn of openbaar worden gemaakt op eigen website.

JTides op een eComStation machine met Open JDK Systeemvereisten
  • Java JRE/JDK 1.6. of hoger
  • 256MB vrij RAM-geheugen
  • 10MB vrije ruimte op harde schijf

Installeren van JTides
Download JTides.jar. Maak een map(directory) "JTides". Kopieer JTides.jar naar de nieuwe map "JTides". Maak een nieuw programma object of kopieer deze uit onderstaand bestand. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: JTides]\JTides\JTides.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JTides" worden opgegeven.


Het te gebruiken cmd bestand
JTides werkt goed met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een JTides.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160\bin
set path=[station: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[station: JTides]
cd [station: JTides]\JTides
java -Duser.home=[station: JTides]\JTides -jar JTides.jar 2>JTides_bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte partities, een voor Java en een voor JTides zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: JTides] = station met JTides

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam JTides.cmd of gebruik, al dan niet aangpast, het command bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de JTides map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
De opgave "2>JTides_bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "JTides_bugs.txt". De 2 in "2>" is dus geen typefout!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en OS/2 JTides icoontje: JTides-eCS.zip.

revisie 28 december 2012