Wat is JExifViewer?
JExifViewer is een Open Source Java-toepassing voor het weergeven en vergelijken van Exif informatie opgeslagen in JPEG-bestanden. JExifViewer is een Open Source project vrijgegeven onder de GPL. JExifViewer heeft een viewer voor afbeeldingen waarin je kunt roteren, spiegelen en/of geselecteerde afbeelding kunt in- en uitzoomen. De afbeeldingen kunnen ook afgedrukt worden. Afbeeldingen kunnen worden weergegeven in een diavoorstelling (omhoog, omlaag, willekeurige, lus). U kunt de afbeeldings bestanden ook kopiëren, verplaatsen, wissen of een andere naam geven. Op dit moment is JExifViewer alleen in het Engels en Duits beschikbaar. Er is een korte online help beschikbaar via de menubalk of door in het programma te drukken op de F1 toets. Het programma is te vinden op sourceforge.

beschikbare EXIF en IPTC velden
NameSoftwareOriginal dateLightExposure modeGPS VersionID
SizeChange dateDigitized dateFlashWhite balanceGPS Latitude
ResolutionArtistComponentsFocalDigital zoomGPS Longitude
Focal plane resolutionYCbCr positionCompressed bits/pixelColor spaceFocal-35 mmGPS Altitude
File sizeCopyrightShutter speed (APEX)X-DimensionSceneGPS Timestamp
File dateExposureAperture (APEX)Y-DimensionGainGPS Satelliten
MakeF-NumberBrightness (APEX)SensingContrastGPS Status
ModelExposure prog.Exposure biasSourceSaturationGPS Messmethode
DescriptionISOMax. apertureScene typeSharpnessGPS Map
OrientationExif versionMeteringRenderedDistance


JExifViewer op een eComStation machine met Open JDK


Ik gebruik een JExifViewer.cmd bestand op het programma op te starten. Deze ziet er als volgt uit;
@echo off
set path=[drive: java]\JAVA160\bin
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160\bin
set CLASSPATH=
[drive: JExifViewer]
cd [drive: JExifViewer]\JExifViewer
java -Duser.home=[drive: JExifViewer]\JExifViewer -jar jstart.jar 2>JExifViewer_18_bugtracker.txt
Ik gebruik 2 aparte partities, een voor Java en een voor JExifViewer zelf met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [drive: java] = station met Java
  • [drive: JExifViewer] = station met JExifViewer

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam JExifViewer.cmd of pas het JExifViewer.cmd uit de distributie aan. Dit bestand wordt gekopieerd naar de JExifViewer map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:), een OS/2 icoontje, een leeswijzer en uiteraard het programma zelf: JExifViewer-eCS.zip.

revisie 23 oktober 2012