Wat is Observation Manager?
Observation Manager, is een gratis en open logboek voor (amateur-) astronomische observaties. Alle logboekgegevens die in Observation Manager zijn gemaakt, worden opgeslagen in het gratis en open OpenAstronomyLog XML-schema.
Log jouw waarnemingen in en zorg ervoor dat je de volgende keer, wanneer je op zoek bent naar een hemellichaam, voordeel kunt halen uit jouw waarnemingen uit het verleden!
Observation Manager wordt geleverd met vier catalogi van astronomische objecten (Messier, NGC, IC, Caldwell, zonnestelsel, GCVS 4.0) en als je een object mist, hoef je alleen jouw eigen vermelding toe te voegen!

Enkele kenmerken van Observation Manager;
 • Volledig compatibel met het <OAL> 2.1-formaat
 • Geschreven in puur Java (werkt op veel platforms)
 • FITS Image-ondersteuning
 • Exporteer gegevens naar HTML
 • Voer statistieken uit over uw observatiegegevens
 • Creëer lichtcurven voor variabele sterwaarnemingen
 • Exporteer uw gegevens in AAVSO-visuele indeling
 • Ondersteunde talen: Engels, Duits, Russisch, Oekračens, Frans, Nederlands, Italiaans, Fins, Spaans

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE: 1.4.2 (getest met versie 1.6.0ga5)


Observation Manager op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Observation Manager
Download observationManager1.321.zip. Maak een map(directory) met de naam "observationmanager". Open het zip-bestand en je ziet dan de sub-directory/map "observationManager". Er zijn twee keuzen. Een, je maakt geen nieuwe directory/map aan, maar kopieert deze directory/map naar een nieuwe locatie. Tweede, je opent de sub-directory/map en kopieert de inhoud naar de nieuw aangemaakte directory/map. Na het kopiëren kun je de bestanden voor andere systemen, zoals "obs.bat"; "obs.command"; "obs.sh" en "obs4Mac.zip", wissen. Dat is het ongeveer!.

Het gebruikte cmd bestand
Observation Manager werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "obs.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
SET BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET CLASSPATH= 
[station: observationmanager]
cd [station: observationmanager]\observationmanager
java -Duser.home=[station: observationmanager]\observationmanager -Djava.ext.dirs=./lib
de.lehmannet.om.ui.navigation.ObservationManager %1 2>observationmanager-bugs.txt
Bovenstaande regel met "java..." is eigenlijk een regel en niet twee regels. Het opsplitsen is gedaan voor deze pagina. Denk aan de spatie tussen "-Djava.ext.dirs=./lib" en "de.lehmannet.om.ui.navigation.ObservationManager".
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Observation Manager met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: observationmanager] = station met Observation Manager

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "obs.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "observationmanager" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: observationmanager]\observationmanager\obs.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Observation Manager" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: observationmanager]\observationmanager" wordt ervoor gezorgd dat Observation Manager alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De toevoeging "2>observationmanager-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "observationmanager-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Observation Manager icoontje: observationmanager-ecs.zip.

revisie 1 januari 2018