JPhotoAlbum
PhotoAlbum is een Java desktop-applicatie voor het snel bladeren, organiseren en becommentariëren van digitale foto's en het publiceren van de resulterende albums als webpagina's. Albums worden opgeslagen in XML-geformatteerde bestanden die met XML-stylesheets worden omgezet in HTML.

Ik heb veel Java fotoalbum programma's getest. Allemaal hebben ze last van het produceren van html-pagina's met verkeerde code, dus de pagina zal dan W3C niet passeren (getest met Total Validator) en browsers kunnen dan de pagina op de verkeerde manier tonen. Dit programma is dus geen uitzondering, het produceert pagina's met fouten. De pagina's kunnen eenvoudig worden gecorrigeerd, wat niet het geval was met die uit andere programma's. Dus als je JAlbum niet wilt gebruiken, kun je dit programma gebruiken.

Ik heb de optie "as Framed Thumbnails" getest. Je krijgt twee subdirectories/mappen met afbeeldingen en miniaturen. Je krijgt ook twee bestanden, "frame.html" en "thumbs.html". Als je de database had opgeslagen als "test" (ter voorbeeld), krijg je "test-frame.html" en "test-thumbs.html". Als je deze pagina's gaat testen zullen ze falen. Dus wat is er mis en hoe te corrigeren?

Aan te brengen wijzigingen in het bestand "frame.html";
Vervang
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">"
met
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN">"

Vervang
"<script src="jphoto.js" type="text/javascript"></script><script language="JavaScript">"
met
"<script type="text/javascript" src="jphoto.js"></script>
<script type="text/JavaScript" language="JavaScript">"

Aan te brengen wijzigingen in het bestand "thumbs.html";
Voeg onder de regel "<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">"
deze nieuwe regel toe "<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">".

Vervang "<p>" met "<br>"

Wis "</p>"

Controleer of alle afmetingen ("width=" en "height=") zonder decimalen zijn (deze "118.5" is niet goed!). De waarden vertegenwoordigen pixels.

Als je het bovenstaande uitvoert krijg je pagina's die wel valideren. Het kan als een mooie start worden gebruikt. Alles is eenvoudige html-code, dus als je het schrijven in html-code onder de knie hebt kun je jouw eigen uitbreidingen en/of verfijningen maken. Als het na het herschrijven niet goed gaat weet je dat je iets verkeerd hebt gedaan. Als je met Total Validator hebt getest kun je zien wat er mis is en het corrigeren.

Systeemvereisten
  • Minimale JRE versie is 1.4.2
  • Bij voorkeur een resolutie van 1024 x 768 of beter.
  • Afhankelijk van de grootte van de afbeelding voldoende geheugen.


JPhotoAlbum op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JPhotoAlbum
Download het bestand JPhotoAlbum-1.3.0.zip. Maak een directory/map met de naam "JPhotoAlbum" of iets dergelijks dat beter voldoet. Open het zipbestand en kopieer de "root" van het zipbestand naar deze directory/map. Open vervolgens de subdirectory/map "lib". Kopieer de vier bestanden naar de directory/map "JPhotoAlbum". Kopieer vervolgens de subdirectories/mappen "pics" en "templates" naar de directory/map "JPhotoAlbum". Kopieer de subdirectory/map "src" niet, tenzij je wilt gaan ontwikkelen. Deze versie werkt met Java 6, de volgende versie (niet op SourceForge) gaf enkele fouten in het bestand "JPhotoAlbum-bugs.txt" en het bleef hangen.

Het gebruikte JPhotoAlbum.cmd bestand
JPhotoAlbum werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "JPhotoAlbum.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: JPhotoAlbum]
cd [station: JPhotoAlbum]\JPhotoAlbum
java -Duser.home=[station: JPhotoAlbum]\JPhotoAlbum -jar JPhotoAlbum.jar 2>JPhotoAlbum-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor JPhotoAlbum met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: JPhotoAlbum] = station met JPhotoAlbum

moet worden vervangen door echte schijfletters. Je kunt ook "javaw" gebruiken in plaats van "java". Bewerk en sla het bestand "JPhotoAlbum.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "JPhotoAlbum" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: JPhotoAlbum]\JPhotoAlbum\JPhotoAlbum.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JPhotoAlbum" worden opgegeven. Uit het bestand "JPhotoAlbum-ecs.zip" kan het icoontje worden gekopieerd.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: JPhotoAlbum]\JPhotoAlbum" wordt ervoor gezorgd dat JPhotoAlbum alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory. In de test produceerde het geen bestanden, dus zie het als een beveiliging.
  • De opgave "2>JPhotoAlbum-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "JPhotoAlbum-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft leeg, dat is een goed teken!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JPhotoAlbum icoontje: JPhotoAlbum-ecs.zip.

revisie 30 december 2017