Micropolis
Micropolis is een Java-kloon van het bekende spel SimCity. Het was een van de eerste systeemsimulatiegames. De uitdaging van het spelen van een systeemsimulatiegame is om erachter te komen hoe het systeem werkt en het in de hand te houden. Als beheerder van het systeem ben je vrij om de tools te gebruiken om een onbeperkt aantal systemen (in dit geval steden) te maken en te besturen binnen het kader en de limieten die door de regels worden geboden.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE version 1.6.0 Build 27 GA5 (2013-02-17)


Micropolis op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Micropolis
Download het zipbestand micropolis-os2.zip. Maak een map(directory) "micropolis" of iets vergelijkbaars dat je het beste uitkomt. Kopieer de bestanden "micropolis.cmd", "micropolis.ico"; "micropolis.txt" en het bestand "micropolisj.jar" naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is het! In het zip bestand zitten ook een leesmij-bestand en een bestand met de GNU General Public License. Je kunt ze lezen, de readme staat op deze pagina en meer, de licentie is erg standaard, waarschijnlijk lees je dit al keer op keer.

Het gebruikte micropolis.cmd bestand
Micropolis werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "micropolis.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH=
[station: micropolis]
cd [station: micropolis]\micropolis
java -Duser.home=[station: micropolis]\micropolis -jar micropolisj.jar 2>micropolis-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Micropolis met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: micropolis] = station met Micropolis

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Sla "micropolis.cmd" op en kopieer het naar de map(directory) "micropolis" als je dat nog niet had gedaan.

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: micropolis]\micropolis\micropolis.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Micropolis" worden opgegeven. In de distributie zit ook een OS/2 icoontje.

Ik wil erop wijzen dat dit een manier is om het programma te starten, OS/2 en zijn opvolgers hebben veel meer manieren om een Java-programma te starten.

Parameters / options explained
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: micropolis]\micropolis" wordt ervoor gezorgd dat Micropolis alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory. Ik heb het idee dat het programma het niet gebruikt. Maar beter veilig dan sorry.
  • De opgave "2>micropolis-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "micropolis-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft leeg op mijn machine.

Download
In het bestand kun je alle benodigde bestanden vinden, de stationsletters in het opdrachtbestand zijn ingesteld op C:. Het bestand kun je hier downloaden: micropolis-os2.zip.

revisie 26 november 2017