JInvaders
JInvaders is een java kloon van de bekende videogame Space Invaders van Taito Inc.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6


JInvaders op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JInvaders
Download het bestand jinvaders-2.2.jar. Maak een map(directory) "jinvaders" of iets vergelijkbaars dat je het beste uitkomt. Kopieer het bestand "jinvaders-2.2.jar" naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles!

Het gebruikte jinvaders.cmd bestand
JInvaders werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "jinvaders.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH=
[station: jinvaders]
cd [station: jinvaders]\jinvaders
java -Duser.home=[station: jinvaders]\jinvaders -jar jinvaders-2.2.jar 2>jinvaders-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor JInvaders met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jinvaders] = station met JInvaders

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Bewaar het bestand "jinvaders.cmd" en kopieer het naar de "jinvaders" map(directory).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jinvaders]\jinvaders\jinvaders.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JInvaders" worden opgegeven. In de distributie zit ook een OS/2 icoontje.

Parameters / options explained
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jinvaders]\jinvaders" wordt ervoor gezorgd dat JInvaders alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De opgave "2>jinvaders-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "jinvaders-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft leeg op mijn machine.

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JInvaders icoontje: jinvaders-ecs.zip.

revisie 18 juni 2017