Wat is Text Trix?
Text Trix is een open-source cross-platform tekst editor met een gedachte voor gebruikersvriendelijke bestands- en tekstnavigatie. Tekst Trix is begonnen als een klein project en blijft gericht op het vereenvoudigen van het proces van lezen en navigeren door veel bestanden en tonnen tekst. Of je het gebruikt voor algemene bestanden of programmeren, we hopen dat je het nuttig vindt.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.6.0


Text Trix op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Text Trix
Download TextTrix-1.0.2.jar. Maak op je harde schijf een nieuwe map(directory) met de naam "texttrix". Kopieer het bestand "TextTrix-1.0.2.jar" naar de nieuw aangemaakte map(directory) "texttrix". Je moet het programma installeren.

Het gebruikte installatie cmd bestand
Text Trix werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "ttinstall.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[station: texttrix]
cd [station: texttrix]\texttrix
java -Duser.home=[station: texttrix]\texttrix -jar TextTrix-1.0.2.jar 2>texttrix-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Text Trix. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: texttrix] = station met Text Trix

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "texttrix.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "texttrix" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

Het gebruikte cmd bestand
Text Trix werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "TextTrix.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: texttrix]
cd [station: texttrix]\texttrix
set CLASSPATH=.\lib\jsyntaxpane.jar;.\lib\oster.jar;
java -Duser.home=[station: texttrix]\texttrix -jar TextTrix.jar 2>TextTrix-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Text Trix. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: texttrix] = station met Text Trix

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "TextTrix.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "texttrix" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object aan. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: texttrix]\texttrix\TextTrix.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Text Trix" worden opgegeven. Een OS/2-pictogram is beschikbaar in onderstaande distributie.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: texttrix]\texttrix" wordt ervoor gezorgd dat Text Trix alle benodigde bestanden (indien van toepassing) in de eigen map(directory) opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De opgave "2>TextTrix-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "TextTrix-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft op mijn systeem leeg.

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Text Trix icoontje: texttrix-ecs.zip.

revisie 17 juni 2017