Swap Puzzle
Dit programma is een simpel ruilen puzzelspel. In dit spel wordt een afbeelding verdeeld in een aantal vierkante stukjes van dezelfde afmetingen. De stukjes worden in een willekeurige volgorde geplaatst. Het doel van het spel is om de puzzelstukjes zo te ruilen dat de originele afbeelding wordt hersteld. Je kunt meer over deze puzzel lezen op de wiki pagina(Engelstalig).

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6


Swap Puzzle op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Swap Puzzle
Download het bestand Puzzle_english.zip. Maak een map(directory) "puzzle" of iets vergelijkbaars dat je het beste uitkomt. Open het bestand "Puzzle_english.zip" en ga in de map(directory) "Puzzle_en" staan. Kopieer de map(directory) "resources" naar de nieuw aangemaakte map(directory). Kopieer het bestand "Puzzle.jar" naar de nieuw aangemaakte map(directory). Alle andere mappen(directories) en bestanden zijn om je eigen programma te maken of niet voor ons besturingssysteem bestemd. Dat is het!

Het gebruikte puzzle.cmd bestand
Swap Puzzle werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "puzzle.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH=
[station: swap puzzle]
cd [station: swap puzzle]\puzzle
java -Duser.home=[drive: swap puzzle]\puzzle -jar puzzle.jar 2>puzzle-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Swap Puzzle met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: swap puzzle] = station met Swap Puzzle

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Bewaar het bestand "puzzle.cmd" en kopieer het naar de "puzzle" map(directory).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: swap puzzle]\puzzle\puzzle.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Swap Puzzle" worden opgegeven. In de distributie zit ook een OS/2 icoontje.

Parameters / options explained
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: swap puzzle]\puzzle" wordt ervoor gezorgd dat Swap Puzzle alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De opgave "2>puzzle-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "puzzle-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft leeg op mijn machine.

11 afbeeldingen of meer?
Het is mogelijk om het aantal afbeeldingen uit te breiden. Zie de wiki pagina. Als je meer dan 10 afbeeldingen wenst, moet je nieuwe afbeeldingen toevoegen in de map(directory) "puzzle\resources\jpg". Vervolgens moet je het bestand "difficulties.txt" in "puzzle\resources" bewerken. Het hangt af van wat je specificeert in dit bestand, maar als je meer dan 10 afbeeldingen hebt, krijg je "photo11" enzovoort. In dat geval moet je ook lege bestanden maken in "puzzle\resources\moveRecords" en in "puzzle\resources\timeRecords". De bestanden die je moet maken zijn genaamd "photo11_3x3.txt" waarbij "_3x3.txt" het aantal tegels aangeeft dat je hebt gespecificeerd in het bestand "difficulties.txt". Als de nieuwe toegevoegde regel het volgende bevat "photo11:3x3:4x5:5x6:8x6:9x7:9x9" als voorbeeld, dan moet je 6 tekstbestanden maken met de gekozen puzzelformaten. Als je deze bestanden niet hebt, krijg je een foutmelding en er worden geen scores opgeslagen. Dit staat niet in de Wiki. Ik heb 800x600 afbeeldingen zonder problemen gebruikt. De muis werkt, maar soms moet je vaker klikken, dit komt door de verschillen in de Java-merken.
Zoals je op bovenstaande afbeelding van mijn computer kunt zien, met een moeilijke foto krijg je een moeilijke puzzel.

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Swap Puzzle icoontje: swap_puzzle-ecs.zip.

revisie 11 juni 2017