Wat is Opcion Font Viewer?
Opcion Font Viewer is een op Java gebaseerde lettertype bekijker die je toelaat om een of meerdere (on)geïnstalleerde TrueType-lettertype weer te geven. Opcion Font Viewer biedt een standaardweergave waarmee je èèn lettertype tegelijk kunt bekijken en een lijstweergave waarmee je meerdere lettertypen tegelijk kunt bekijken. Door op lettertypen te klikken voor in de lijstweergave, voeg je lettertypen toe aan een favorietenlijst die door Opcion wordt bijgehouden. De favorietenlijst kan dan opgeslagen worden voor toekomstige referenties of gebruikt worden om de bestandsnamen van lettertypen op te zoeken en te installeren.

Eigenschappen;
 • Bekijken van geïnstalleerde/niet-geïnstalleerde lettertypen.
 • Lijstweergave van geïnstalleerde/niet-geïnstalleerde lettertypen.
 • Toevoegen/verwijderen van favoriete lettertypen.
 • Opslaan van favoriete lettertypen.
 • Aanpasbare voorbeeld tekst.
 • Aanpasbare lettergrootte.
 • Aanpasbare lettertype eigenschappen (vet, cursief, enz.) In het voorbeeld tekst gebied.
 • Veranderbare lettertypen die per pagina worden weergegeven in de lijstweergave.

Systeemvereisten
 • Minimaal JRE: 1.6.0 (getest met beide versies 1.6.0 en 1.6.0ga5)
  Versie JRE: 1.4.2 werkt niet en geeft een "hs_err_pidxxx" fout (bestand).


Opcion Font Viewer op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Opcion Font Viewer
Download Opcion_v1.1.1.jar. Maak een map(directory) met de naam "opcion". Kopieer het jar bestand naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles!

Het gebruikte cmd bestand
Opcion Font Viewer werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "opcion.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
SET BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET CLASSPATH= 
[station: opcion]
cd [station: opcion]\opcion
java -Duser.home=[station: opcion]\opcion -jar Opcion_v1.1.1.jar 2>opcion-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Opcion Font Viewer met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: opcion] = station met Opcion Font Viewer

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "opcion.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "opcion" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: opcion]\opcion\opcion.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Opcion Font Viewer" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: opcion]\opcion" wordt ervoor gezorgd dat Opcion Font Viewer alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
 • De toevoeging "2>opcion-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "opcion-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Op mijn systeem blijft het bestand niet leeg als er op een knop wordt geklikt voor verbinding met een browser.

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Opcion Font Viewer icoontje: opcion-ecs.zip.

revisie 19 mei 2017