Wat is BasicDiary?
BasicDiary is een desktop dagboek applicatie. Het implementeert een kalender voor meerdere dagelijkse annotaties met binaire bijlagen, notities, interne koppelingen, geavanceerd zoeken, CSV-, XML- en HTML rapporten, HTML notitie-editor, versleutelde data opslag en wachtwoord toegang.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE: 1.6.0 (getest met beide versies 1.6.0 en 1.6.0ga5)


BasicDiary op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van BasicDiary
Download basicdiary_220.jar. Maak een map(directory) met de naam "basicdiary". Het jar bestand is een installatiebestand, dus je moet het programma eerst installeren. Ik gebruikte hetzelfde opdracht bestand voor dit doel. Dat is alles!

Het gebruikte cmd bestand
BasicDiary werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "basicdiary.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
SET BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET CLASSPATH= 
[station: basicdiary]
cd [station: basicdiary]\basicdiary
java -Duser.home=[station: basicdiary]\basicdiary -jar basicdiary.jar 2>basicdiary-bugs.txt 
Voor de installatie moet je een andere java opdrachtregel gebruiken;
java -Duser.home=[station: basicdiary]\basicdiary -jar basicdiary_220.jar 2>basicdiary-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor BasicDiary met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: basicdiary] = station met BasicDiary

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "basicdiary.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "basicdiary" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: basicdiary]\basicdiary\basicdiary.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "BasicDiary" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: basicdiary]\basicdiary" wordt ervoor gezorgd dat BasicDiary alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>basicdiary-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "basicdiary-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Op mijn systeem blijft het bestand leeg.

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 BasicDiary icoontje: basicdiary-ecs.zip.

revisie 14 mei 2017