Pixelitor
Pixelitor is een platformonafhankelijke raster grafische editor geschreven in Java. Het ondersteund lagen, laagmaskers, tekst lagen, tekeningen, meervoudig ongedaan maken, etc. Merk op dat Pixelitor bedoeld is om krachtig te zijn in plaats van simpel. Je moet wat ervaring hebben met foto/teken programma's om dit programma te kunnen gebruiken. Er is nog niet veel documentatie beschikbaar en veel concepten (lagen, mengmodi, Gaussian vervagen, onscherp maskeren, histogrammen, enz.) zijn hetzelfde.

Systeemvereisten
  • Minimale JRE versie is 1.6
  • Bij voorkeur een resolutie van 1024 x 768 of beter.
  • Afhankelijk van de grootte van de afbeelding voldoende geheugen.


Pixelitor op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Pixelitor
Download het bestand pixelitor_1.1.2.jar. Maak een directory/map met de naam "pixelitor". Kopieer het jar bestand naar deze directory/map. Dat is alles! Dit is de laatste versie die werkt met Java 6, de volgende versie 2.0.0 vereist minstens Java 7 en vanaf versie 3.0.0 en hoger heb je minstens Java 8 nodig.

Het gebruikte pixelitor.cmd bestand
Pixelitor werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "pixelitor.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: pixelitor]
cd [station: pixelitor]\pixelitor
java -Xmx128m -Duser.home=[station: pixelitor]\pixelitor -jar pixelitor_1.1.2.jar 2>pixelitor-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Pixelitor met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: pixelitor] = station met Pixelitor

moet worden vervangen door echte schijfletters. Je kunt ook "javaw" gebruiken in plaats van "java". Bewerk en sla het bestand "pixelitor.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "pixelitor" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: pixelitor]\pixelitor\pixelitor.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Pixelitor" worden opgegeven. Uit het bestand "pixelitor-ecs.zip" kan het icoontje worden gekopieerd.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: pixelitor]\pixelitor" wordt ervoor gezorgd dat Pixelitor alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory. In de test produceerde het geen bestanden, dus zie het als een beveiliging. Het betekent ook dat je mogelijk je scherm moet aanpassen, het programma start helemaal bovenaan.
  • De specificatie "-Xmx128m" is een door mij ingestelde waarde. Zonder "-Xmx" heb ik een hs_err_pidxxx.log bestand. Je kunt experimenteren met een hogere of lagere waarde.
  • De opgave "2>pixelitor-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "pixelitor-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft leeg na de correctie voor geheugen, dat is een goed teken!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Pixelitor icoontje: pixelitor-ecs.zip.

revisie 30 april 2017