DexPuxzle
DexPuxzle is een schuifpuzzel dat bestaat uit een bord met 15 genummerde vierkante tegels in willekeurige volgorde met een leeg veld (ontbrekende tegel). Het doel van de puzzel is om de tegels in volgorde te plaatsen door de tegels te verschuiven met behulp van het lege veld. Je kunt meer over dit soort puzzels lezen op de wiki pagina.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6


DexPuxzle op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van DexPuxzle
Download het bestand DexPuxzle.jar. Maak een map(directory) "dexpuxzle" of iets vergelijkbaars dat je het beste uitkomt. Kopieer het bestand "DexPuxzle.jar" naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is het!

Het gebruikte dexpuxzle.cmd bestand
DexPuxzle werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "dexpuxzle.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: dexpuxzle]
cd [station: dexpuxzle]\dexpuxzle
java -Duser.home=[drive: dexpuxzle]\dexpuxzle -jar dexpuxzle.jar 2>dexpuxzle-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor DexPuxzle met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: dexpuxzle] = station met DexPuxzle

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Bewaar het bestand "dexpuxzle.cmd" en kopieer het naar de "dexpuxzle" map(directory).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: dexpuxzle]\dexpuxzle\dexpuxzle.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "DexPuxzle" worden opgegeven. In de distributie zit ook een OS/2 icoontje.

Parameters / options explained
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: dexpuxzle]\dexpuxzle" wordt ervoor gezorgd dat DexPuxzle alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De opgave "2>dexpuxzle-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "dexpuxzle-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft leeg op mijn machine.

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 DexPuxzle icoontje: dexpuxzle-ecs.zip.

revisie 8 januari 2017