Photo Manager
PhotoManager is een GUI-gebaseerde applicatie geschreven in Java. Je organiseert jouw foto's in een fotoalbum met zoveel virtuele foto reeksen als je maar wilt. Het is eenvoudig in gebruik, eenvoudig te installeren en het raakt je foto's niet (niet wijzigen, noch kopiëren of verplaatsen) aan. Dit programma is nog steeds beta.

Systeemvereisten
  • Minimale JRE versie is 1.6
  • Bij voorkeur een resolutie van 1024 x 768 of beter.
  • Afhankelijk van de grootte van de afbeelding voldoende geheugen.


Photo Manager op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Photo Manager
Download het bestand photo-manager_1.2.4-0.zip. Download ook de handleiding photo-manager-en-1.2.4.pdf. Maak een directory/map met de naam "photo-manager". Open het zip-bestand en kopieer de inhoud naar de nieuw aangemaakte directory/map. Kopieer ook de handleiding naar deze directory/map. In het zipbestand zit een gebruikershandleiding, alleen deze is in het Duits geschreven. Dat is alles!

Het gebruikte pm.cmd bestand
Photo Manager werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "pm.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH=
[station: photo-manager]
cd [station: photo-manager]\photo-manager
java -Duser.home=[station: photo-manager]\photo-manager -XX:+UseConcMarkSweepGC -Xms500M -Xmx800M -jar 
 pm.jar 2>photo-manager-bugs.txt
Ik heb de regel beginnend met "java -Duser.home=..." in twee delen moeten opdelen, in het opdrachtbestand zijn ze n regel, denk aan de spatie tussen "-jar" en "pm.jar". Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Photo Manager met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: photo-manager] = station met Photo Manager

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "pm.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "photo-manager" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: photo-manager]\photo-manager\photo-manager.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Photo Manager" worden opgegeven. Uit het bestand "photo-manager-ecs.zip" kan het icoontje worden gekopieerd.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: photo-manager]\photo-manager" wordt ervoor gezorgd dat Photo Manager alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De specificatie "-XX:+UseConcMarkSweepGC" is een waarde welke gevonden kan worden op de achterpagina van de handleiding.
  • De specificatie "-Xms500m" is een waarde welke gevonden kan worden op de achterpagina van de handleiding. Je kunt experimenteren met een hogere of lagere waarde.
  • De specificatie "-Xmx800M" is een waarde welke gevonden kan worden op de achterpagina van de handleiding. Je kunt experimenteren met een hogere of lagere waarde.
  • De opgave "2>photo-manager-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "photo-manager-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft leeg, dat is een goed teken!

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Photo Manager icoontje: photo-manager-ecs.zip.

revisie 19 maart 2017