AccolorHelper
AccolorHelper, (beschikbare kleuren assistent) is een eenvoudig hulpmiddel dat helpt bij het bepalen of de kleuren die je wil gebruiken van elkaar kunnen worden onderscheiden door gebruikers met kleurdeficiënties. Het zal dit doen door de kleur door de ogen van deze mensen te laten zien. Het berekent ook de helderheid en kleur verschilwaarden voor kleurcombinaties van jouw kleur(en), zodat de beoordeling van een kleurencombinatie niet afhankelijk is van de beoordelaar.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.6.0


AccolorHelper op een eComStation machine met Open JDK
 
 


Installeren van AccolorHelper
Download het bestand accolorhelper-1.02.01.zip (126Kb). Maak een map(directory) "accolorhelper". Open het zip bestand en kopieer de bestanden en de submap(subdirectory) "documentation" naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles!

Het accolorhelper.cmd bestand
Met dit bestand start het programma AccolorHelper. Ik heb een accolorhelper.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET CLASSPATH=
[station: accolorhelper]
cd [station: accolorhelper]\accolorhelper
java -Duser.home=[station: accolorhelper]\accolorhelper -jar accolorhelper-1.02.01.jar 2>accolorhelper-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor AccolorHelper met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: accolorhelper] = station met AccolorHelper

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "accolorhelper.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de map(directory) "accolorhelper". Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: accolorhelper]\accolorhelper\accolorhelper.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "AccolorHelper" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: accolorhelper]\accolorhelper" wordt ervoor gezorgd dat AccolorHelper alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>accolorhelper-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "accolorhelper-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 AccolorHelper icoontje: ecs-accolorhelper.zip.

revisie 17 december 2016