GroIMP
GroIMP staat voor "Growth Grammar-related Interactive Modelling Platform" en is een 3D-modelling platform geschreven in Java. Bevat programmeertaal XL, een op regels gebaseerde uitbreiding van Java. Nuttig voor de algoritmisch modelleren van 3D structuren.

Features;
 • Interactieve bewerking van scènes
 • Uitgebreide reeks van 3D-objecten, met inbegrip van primitieven, NURBS krommingen en oppervlakken, hoogte velden
 • Materiaal opties zoals kleuren, texturen
 • Real-time rendering met behulp van OpenGL
 • Exporteren naar POV-Ray, een gratis ray-tracer
 • Exporteren naar DXF, gedeeltelijke uitvoer naar VRML / X3D
 • De ingebouwde raytracer Twilight maakt de scène
 • Een licht-model op basis van de ingebouwde raytracer berekent de verdeling van het licht in een scène

Systeemvereisten
 • Minimaal Java versie 1.6
 • Al het geheugen wat in je machine zit, het programma vindt dat erg fijn!


GroIMP op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van GroIMP
Download GroIMP-1.4.2.zip (46.9 Mb). Maak een nieuwe map(directory) met de naam "groimp" of "GroIMP". Open het zip bestand en ga in de submap(subdirectory) "GroIMP-1.4.2" staan. Kopieer alle bestanden en de submap(subdirectory) "plugins" naar de nieuw aangemaakte map(directory) "groimp" of "GroIMP". Dat is alles! De volgende versie heeft een hogere versie van Java nodig, het bestand "install.txt" is op dit punt onjuist. Ik krijg "Unsupported major.minor version 51.0" in mijn "groimp-bugs.txt" bestand.

Het groimp.cmd bestand
GroIMP werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een groimp.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH= 
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: groimp]
cd [station: groimp]\groimp
java -Duser.home=[station: groimp]\groimp -Xmx896m -jar core.jar 2>groimp-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor GroIMP met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

 • [station: java] = station met Java
 • [station: groimp] = station met GroIMP

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "groimp.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "groimp" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: groimp]\groimp\groimp.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "GroIMP" worden opgegeven. In de distributie zit een GroIMP OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
 • Met de opgave "-Duser.home=[station: groimp]\groimp" wordt ervoor gezorgd dat GroIMP alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory. Het programma maakt een submap(subdirectory) ".grogra.de-platform" met zijn eigen structuur aan.
 • De specificatie "-Xmx896m" geeft het maximum geheugengebruik aan. Met deze waarde kreeg ik evengoed nog "java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space" in het bestand "groimp-bugs.txt". Zorg voor genoeg geheugen!
 • De toevoeging "2>groimp-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "groimp-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zitten bovenstaande cmd bestanden (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 GroIMP icoontje: groimp-ecs.zip.

revisie 11 december 2016