JEX
JEX is een eenvoudige Java XML-editor, met makkelijke hiërarchie manipulatie.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.6.0


JEX op een eComStation machine met Open JDK
 
 


Installeren van JEX
Download het bestand jex.jar.zip (660Kb). Maak een map(directory) "jex". Open het zip bestand en kopieer het bestand "jex.jar" naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles!

Het jex.cmd bestand
Met dit bestand start het programma JEX. Ik heb een jex.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET CLASSPATH=
[station: jex]
cd [station: jex]\jex
java -Duser.home=[station: jex]\jex -jar jex.jar 2>jex-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor JEX met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jex] = station met JEX

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jex.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de map(directory) "jex". Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jex]\jex\jex.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JEX" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jex]\jex" wordt ervoor gezorgd dat JEX alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>jex-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "jex-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JEX icoontje: ecs-jex.zip.

revisie 4 december 2016