Wat is java scientific calculator?
Java Scientific Calculator is een algemene wetenschappelijke rekenmachine die je kunt gebruiken als een computer-rekenmachine of in een webapplicatie. Naast de elementaire rekenkundige functies biedt java scientific calculator goniometrische functies, logaritmen, machten en wortels, complexe getallen, binaire, octale, decimale en hexadecimale berekeningen, logica, wetenschappelijke notatie, geheugen, statistische funcions (gemiddelde, bevolking en standaarddeviaties), permutaties en combinaties. Het ondersteunt ook het bewerken en afspelen van invoer en het kopiëren van de output naar het (systeem) klembord. Je kunt de toepassing op een van de drie afmetingen instellen en het toetsenbord voor alle toetsen gebruiken in plaats van de muis.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.6.0


Java scientific calculator op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van java scientific calculator
Download jscicalc2-0.5.jar. Maak een map(directory) met de naam "scalc". Kopieer het bestand "jscicalc2-0.5.jar" naar de nieuw aangemaakte map(directory). Dat is alles!

Het gebruikte cmd bestand
Java scientific calculator werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "scalc.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: scalc]
cd [station: scalc]\scalc
java -jar jscicalc2-0.5.jar 2>jscicalc2-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Java scientific calculator. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: scalc] = station met Java scientific calculator

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "scalc.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "scalc" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: scalc]\scalc\scalc.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "java scientific calculator" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • De opgave "2>jscicalc2-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "jscicalc2-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft op mijn systeem leeg.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Java scientific calculator icoontje: scalc-ecs.zip.

revisie 2 december 2016