BaseX
BaseX is een lichtgewicht, high-performance en schaalbare XML database engine en XPath/XQuery 3.0 Processor, inclusief volledige ondersteuning voor de W3C Update en Full Text extensies. Een gebruiksvriendelijke GUI biedt interactieve toegang tot uw XML-documenten en queries.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.6.0


BaseX op een eComStation machine met Open JDK
 
 


Installeren van BaseX
Download het bestand BaseX79.zip (6,9Mb). Open het zip bestand en kopieer de submap(subdirectory) "basex" naar de harde schijf met programma's. Je hebt een handleiding nodig, download het bestand BaseX79.pdf (4,2Mb) en kopieer dit naar de nieuw aangemaakte map(directory) "basex". Dat is alles! De volgende versie heeft Java 7 nodig.

Het basex.cmd bestand
Met dit bestand start het programma BaseX. Het is aan te raden de handleiding te raadplegen over installeren en draaien van het programma. Het programma kan in verschillende modi opstarten. Ik heb een basex.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET CLASSPATH=
[station: basex]
cd [station: basex]\basex
set LIB=C:\basex\lib
java -Duser.home=[station: basex]\basex -cp BaseX.jar org.basex.BaseXGUI %1 2>basex-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor BaseX met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: basex] = station met BaseX

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "basex.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de map(directory) "basex". Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: basex]\basex\basex.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "BaseX" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: basex]\basex" wordt ervoor gezorgd dat BaseX alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>basex-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "basex-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 BaseX icoontje: ecs-basex.zip.

revisie 29 november 2016