JImageMapper
JImageMapper is voor html redacteuren een hulpmiddel voor het genereren van image map coördinaten van een afbeelding. JImageMapper is eenvoudig te gebruiken, alleen een afbeelding laden, vormen op de afbeelding intekenen en attributen toevoegen. Na het intekenen van alle vormen klik je op de knop "Generate HTML" om de HTML-code voor de image map te genereren.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.6.0


JImageMapper op een eComStation machine met Open JDK
 
Aan de linker bovenzijde de afbeelding met het gemerkte handvat (moeilijk zichtbaar). Aan de rechter bovenzijde van de afbeelding de inhoud van de code gekopieerd naar de tekstverwerker van OS/2. Onder de foto het frame met de verzamelde gegevens van de foto erboven. Aan de onderkant in FC/2 mijn met de hand ingebrachte code. Het voorbeeld in de tekstverwerker van OS/2 bevat niet correcte HTML code. Als voorbeeld: het programma begrijpt "NOHREF" niet, terwijl deze syntax correct is voor HTML 4.01 Transitional. Maar dat is voor mij okay, het moeilijkste deel, het verzamelen van de coördinaten, gaat zeer eenvoudig. Dit werd gedaan in enkele minuten en koste mij handmatig anders uren.
 


Installeren van JImageMapper
Download jimagemapper-0.4.1.jar (42Kb). Maak een map(directory) met de naam "imagemapper". Kopieer het jar bestand naar de nieuw aangemaakte map(directory) "imagemapper". Dat is alles!

Het jimagemapper.cmd bestand
Met dit bestand start het programma JImageMapper. Ik heb een jimagemapper.cmd bestand met de volgende inhoud;
@echo off
SET CLASSPATH=
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: imagemapper]
cd [station: imagemapper]\imagemapper
java -Duser.home=[station: imagemapper]\imagemapper -jar jimagemapper-0.4.1.jar 2>imagemapper-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor JImageMapper met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: imagemapper] = station met JImageMapper

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jimagemapper.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de map(directory) "imagemapper". Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan. Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: imagemapper]\imagemapper\jimagemapper.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JImageMapper" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: imagemapper]\imagemapper" wordt ervoor gezorgd dat JImageMapper alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>imagemapper-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "imagemapper-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout!

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JImageMapper icoontje: ecs-imagemapper.zip.

revisie 29 november 2016