Wat is jLibris?
jLibris is een Java-gebaseerde snel aanpasbare en compatibele e-book reader. Met jLibris kun je jouw tekst-gebaseerde e-boeken lezen met een voorkeur achtergrond afbeelding, kleuren of lettertype. Onthoud echter dat jLibris geen tekstverwerker is! jLibris presentatie is zo eenvoudig als maar mogelijk gehouden.

Eigenschappen;
  • Snel
  • Aanpasbaar
  • Eenvoudig te gebruiken
  • Mooi !
  • Open-source en vrij van schadelijke software

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.6.0


jLibris op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van jLibris
Download jLibris_project.zip. Maak een map(directory) met de naam "jlibris". Open het zip bestand en ga staan in de map(directory) "jLibris_project". Je ziet dan de submap(subdirectory) "Libris", open deze submap en ga er in staan. In deze submap(subdirectory) zie je opnieuw een submap(subdirectory) met de naam "classes". Ga er in staan en kopieer alles uit deze submap naar de nieuw gemaakte map(directory) met de naam "jlibris" op jouw vaste schijf. Dat is het!

Het gebruikte cmd bestand
jLibris werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "jlibris.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[station: jlibris]
cd [station: jlibris]\jlibris
java -Duser.home=[station: jlibris]\jlibris -jar jLibris.jar 2>jlibris-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor jLibris met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jlibris] = station met jLibris

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "jlibris.cmd" uit de distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jlibris" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jlibris]\jlibris\jlibris.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "jLibris" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jlibris]\jlibris" wordt ervoor gezorgd dat jLibris alle benodigde bestanden in de eigen map(directory) opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De opgave "2>jlibris-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "jlibris-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft op mijn systeem leeg.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 jLibris icoontje: jlibris-ecs.zip.

revisie 26 november 2016