Wat is JPass?
JPass is een eenvoudige, kleine, mobiele password manager applicatie met sterke encryptie. Hiermee kun je gebruikersnamen, wachtwoorden, URL's en generieke notities opslaan in een gecodeerd bestand beveiligd met een hoofdwachtwoord.

Eigenschappen;
  • Sterke encryptie - AES-256-CBC-algoritme (SHA-256 wordt gebruikt als wachtwoord hash)
  • Portable - één jar-bestand dat kan worden gestart vanaf een USB-stick
  • Ingebouwde willekeurige wachtwoorden generator
  • Organiseren van al jouw gebruikersnamen, wachtwoorden, URL's en notities in één bestand
  • Gegevens import/export in XML-formaat

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE: 1.6.0


JPass op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van JPass
Download jpass-0.1.14-dist.zip. Maak een map(directory) met de naam "jpass". Open het zip bestand en kopieer de bestanden "jpass-0.1.14.jar", "jpass.properties" and "readme.txt" naar de nieuw aangemaakte map(directory) "jpass". De andere bestanden zijn niet voor ons OS-systeem. Dat is alles!

Het gebruikte cmd bestand
JPass werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "jpass.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
SET BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
SET CLASSPATH= 
[station: jpass]
cd [station: jpass]\jpass
java -Duser.home=[station: jpass]\jpass -jar jpass-0.1.14.jar 2>jpass-bugs.txt 
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor JPass met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: jpass] = station met JPass

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "jpass.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "jpass" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: jpass]\jpass\jpass.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "JPass" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: jpass]\jpass" wordt ervoor gezorgd dat JPass alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>jpass-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) bewaard worden in het bestand "jpass-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Op mijn systeem blijft het bestand leeg.

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 JPass icoontje: jpass-ecs.zip.

revisie 25 november, 2016