Wat is Memoranda?
Memoranda is een persoonlijk hulpprogramma ontworpen om iemand te helpen om zijn/haar werk en concrete projecten te organiseren. Memoranda is bedoeld voor mensen van wie het dagelijks werk wordt gedeeld tussen een paar verschillende projecten. Dit is een hulpprogramma om je bij jouw projecten te helpen, ongeacht de aard daarvan. Memoranda bevat een complete WYSIWYG-editor met diverse tekstopmaak functies, invoegen van afbeeldingen en tabellen, zoek en vervang functies en het exporteren/importeren van HTML-bestanden. Ook kun je een heel project (dagboek) exporteren als een reeks gekoppelde HTML-pagina's (bijv. voor het publiceren op een website). Memoranda heeft geavanceerde functies voor het bladeren en navigeren door dagboek pagina's, inclusief uitgebreide zoeksleutels, bladwijzers voor belangrijke documenten en navigatie geschiedenis ondersteuning. Memoranda is een cross-platform applicatie. Memorandum is geschreven in 100% pure Java en is dus beschikbaar voor elk Java platform. De enige uitzondering is een "System tray icon" functie die een bibliotheek (SysTray4J door SnoozeSoft) met een platform afhankelijke code voor MS Windows en Unix + K Desktop Environment (KDE) gebruikt. Op andere platformen werkt deze functie in Memoranda niet.

Systeemvereisten
  • Minimum JRE: 1.4.2


Memoranda op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Memoranda
Download memoranda1.0-rc3.1-20070407.zip. Maak een map(directory) met de naam "memoranda". Open het zip bestand en ga in de map(directory) "memoranda1.0-rc3.1-20070407" staan. Open vervolgens de map(directory) "build" en kopieer het bestand "memoranda.jar" naar de map(directory) "memoranda" op je systeem. Ga terug naar de map(directory) "memoranda1.0-rc3.1-20070407". Kopieer de map(directory) "lib" naar de map(directory) "memoranda". Kopieer het bestand "README.txt" naar de map(directory) "memoranda". Je kunt de andere txt-bestanden ook overbrengen, alle het andere is niet voor OS/2 of eCS. Sluit het zip bestand en ga naar de map(directory) "memoranda" op je systeem. Ga in de map(directory) "lib" staan en wis de mappen(directories) "kde" en "win32", beiden zijn voor de functie "System tray icon" welke niet werkt in OS/2-eCS. Dat is alles!

Het gebruikte cmd bestand
Memoranda werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "memoranda.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
rem Java 1.4.2
rem SET JAVA_HOME=[drive: java]\JAVA142
rem set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA142\bin
rem set path=[drive: java]\JAVA142\bin
rem Java 1.6.0
set BEGINLIBPATH=[drive: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[drive: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH= 
[drive: memoranda]
cd [drive: memoranda]\memoranda
java -Duser.home=[drive: memoranda]\memoranda -cp memoranda.jar;./lib/xom-1.0.jar;./lib/xercesImpl.jar;
./lib/xmlParserAPIs.jar;./lib/nekohtml.jar;./lib/nekohtmlXni.jar;./lib/kunststoff.jar;./lib/systray4j.jar 
net.sf.memoranda.Start %1 2>memoranda-bugs.txt 
De regel die begint met "Java..." is opgedeeld in drie delen voor deze pagina. Denk eraan dat een spatie aanwezig is tussen "./lib/systray4j.jar" en "net.sf.memoranda.Start". Zoals je kunt zien heb ik getest met Java 1.4.2 en 1.6.0ga5, je moet de versie wissen die je niet gebruikt of uitremmen. Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor Memoranda met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: memoranda] = station met Memoranda

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk en sla het bestand "memoranda.cmd" uit de onderstaande distributie op. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "memoranda" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: memoranda]\memoranda\memoranda.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Memoranda" worden opgegeven.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: memoranda]\memoranda" wordt ervoor gezorgd dat Memoranda alle benodigde bestanden in de eigen map(directory) opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De opgave "2>memoranda-bugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "memoranda-bugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Op mijn systeem blijft het bestand leeg.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Memoranda icoontje: memoranda-ecs.zip.

revisien 20 november 2016