SportsTracker
SportsTracker is een applicatie voor het bijhouden van sportieve activiteiten voor alle soorten van sport (bijv. Fietsen, hardlopen, zwemmen of tennis). Het belangrijkste voordeel is een goed overzicht van jouw oefeningen, je kunt eenvoudig diagrammen en statistieken voor specifieke periodes en sporten maken. In de kalender kun je ook jouw lichaamsgewicht bijhouden of aantekeningen maken, bijv. het trainingsplan of aankomende sportevenementen. Alle toepassingsgegevens worden opgeslagen in XML-bestanden. Het is dus erg eenvoudig om ze te lezen met andere programma's of toepassingen te schrijven voor het importeren en exporteren van de gegevens. Als je gebruik maakt van een hartslag monitor met een computer-interface kun je de geregistreerde trainingen weergeven en de schema's evalueren met de geïntegreerde ExerciseViewer applicatie. Je kunt ze ordenen op oefening door het importeren van de gegevens. Bij het toevoegen van nieuwe oefeningen kun je de gegevens importeren uit de opgenomen oefeningen. ExerciseViewer ondersteunt Polar, CicloSport, Garmin, Timex, Suunto, Oregon, HOLUX en Kalenji hartslag monitoren.

Systeemvereisten
  • Minimaal Java versie 1.6ga5

SportsTracker op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van SportsTracker
Download SportsTracker-5.3.0-bin.zip. Maak een map(directory) "SportsTracker". Open het zip bestand en ga in de submap(subdirectory) "SportsTracker-5.3.0-bin" staan. Kopieer alle bestanden en submappen(subdirectories) naar de nieuw aangemaakte map(directory) "SportsTracker". De volgende versie (SportsTracker 5.4.0) heeft Java 1.7 nodig en de nieuwste versie (SportsTracker 7.3.0) Java 1.8.

Het sportstracker.cmd bestand
SportsTracker werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een sportstracker.cmd bestand gemaakt met de volgende inhoud;
@echo off
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set CLASSPATH=
[station: sportstracker]
cd [station: sportstracker]\SportsTracker
java -Duser.home=[station: sportstracker]\SportsTracker -jar sportstracker-5.3.0.jar 2>sportstracker-bugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen(directories), een voor Java en een voor SportsTracker met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: sportstracker] = station met SportsTracker

moeten dus vervangen worden door echte schijfletters. Bewaar het bestand en geef het de naam "sportstracker.cmd" of gebruik het bestand uit onderstaande distributie. Dit bestand wordt gekopieerd naar de "SportsTracker" map(directory). Verder kunnen paden anders zijn, pas dit naar behoefte aan.
Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: sportstracker]\SportsTracker\sportstracker.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "SportsTracker" worden opgegeven. In onderstaande distributie zit een geschikt OS/2 icoontje.

Parameters / opties verklaard
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: sportstracker]\SportsTracker" wordt ervoor gezorgd dat SportsTracker alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De toevoeging "2>sportstracker-bugs.txt" zorgt ervoor dat foutmeldingen in het bestand "sportstracker-bugs.txt" worden bewaard. De 2 in "2>" is geen typefout! Helaas is het programma niet foutvrij, dus het bestand blijft niet leeg.

Download
In het bestand zit bovenstaand cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en OS/2 SportsTracker icoontje: sportstracker-ecs.zip.

revisie 11 november 2016