Cubist
Cubist geeft je intuïtieve controle over de klassieke 3x3x3 kubus via muis of toetsenbord. Verschillende acties om de kubus op te lossen zijn inbegrepen, evenals een aantal leuke patronen, een shuffle functie en een (eenvoudige) complete oplossing. De beelden zijn eenvoudig maar mooi en zelf verklarend. De standaard toetsen zijn aanpasbaar.

Systeemvereisten
  • Minimaal JRE versie 1.6


Cubist op een eComStation machine met Open JDK


Installeren van Cubist
Download the file cubist_jar_2012-05-04.zip. Maak een map(directory) "cubist" of iets vergelijkbaars dat je het beste uitkomt. Open het zipbestand en ga in de map(directory) "dist" staan. Kopieer de bestanden "buttons_64_solve.png", "cubist.jar" en "README.TXT" naar de nieuw aangemaakte map(directory). Je hebt de andere bestanden niet nodig. Open vervolgens het bestand "cubist.jar" met een daartoe geschikt programma. Wis de mappen(directories) ".git", "code", "cubist-code" en "ssh:". De laatste map(directory) bevat materiaal niet voor een spelletje om het maar zo te noemen. Bewaar "cubist.jar". Dat is het!

Het gebruikte cubist.cmd bestand
Cubist werkt met Open JDK in OS/2-eCS. Ik heb een "cubist.cmd" bestand met de volgende inhoud;
@echo off
set CLASSPATH=
set BEGINLIBPATH=[station: java]\JAVA160ga5\bin
set path=[station: java]\JAVA160ga5\bin
[station: cubist]
cd [station: cubist]\cubist
java -Duser.home=[drive: cubist]\cubist -jar cubist.jar 2>cubistbugs.txt
Ik gebruik 2 aparte mappen (directories), een voor Java en een voor Cubist met de door het programma aangemaakte bestanden. De in het cmd bestand gebruikte verwijzingen;

  • [station: java] = station met Java
  • [station: cubist] = station met Cubist

moet worden vervangen door echte schijfletters. Bewerk het bestand uit de onderstaande distributie, d.w.z. pas station en mappen(directories) aan. Bewaar het bestand "cubist.cmd" en kopieer het naar de "cubist" map(directory).

Maak een nieuw programma object. Geef pad en de bestandsnaam op: "[station: cubist]\cubist\cubist.cmd". In het tabblad Sessie de selectievakjes "OS/2 venster", "Starten als pictogram" en "Venster sluiten bij einde programma" aanvinken. In het tabblad Algemeen kan bij naam "Cubist" worden opgegeven. In de distributie zit ook een OS/2 icoontje.

Parameters / options explained
  • Met de opgave "-Duser.home=[station: cubist]\cubist" wordt ervoor gezorgd dat Cubist alle benodigde bestanden in de eigen directory opslaat inplaats van in de Home directory.
  • De opgave "2>cubistbugs.txt" zorgt ervoor dat alle probleem meldingen (bugs) worden bewaard in het bestand "cubistbugs.txt". De 2 in "2>" is geen typefout! Het bestand blijft leeg op mijn machine.

Hints
Het programma start op met volledige schermhoogte. Klik in het OS/2-frame op het pictogram in de rechter bovenhoek met het volledige scherm logo. Het past het spelscherm zo aan dat de OS/2 programmabalk nog zichtbaar is. De plus in deze actie is dat om onbekende reden het programma sneller draait.

De exit optie met toets Alt-F4 werkt niet, waarschijnlijk het gevolg van verschillen in Java systemen. Als je het programma wil stoppen gebruik dan toetscombinatie Shift-Alt-F4 of het kruis in de rechterbovenhoek.

Download
In het bestand zit het bovenstaande cmd bestand (alle schijfletters staan op C:) en een OS/2 Cubist icoontje: cubist-ecs.zip.

revisie 4 oktober 2016