Door de toename in omvang van vaste schijven zijn de directories met gedownloade bestanden een niet meer te overziene verzameling geworden. Zo langzamerhand is het niet meer duidelijk wat al die zips en exe's doen en waarvoor ze zijn gedownload.

Oplossing
Maak een klein tekstbestandje met daarin wat de zip of exe bevat of wat het programma doet met daarbij eventueel hoe het moet worden geïnstalleerd. Het vermelden van de vindplaats is soms erg handig om achteraf na te gaan of er nog updates zijn. Dergelijke tekstbestandjes zijn vaak te vinden met de extensie ".DIZ".

Uitwerking
Standaard kan in FC/2 wel een Editor worden opgeroepen. Deze editor neemt dan dezelfde positie in als FC/2, m.a.w. de informatie over directories en bestanden verdwijnt uit het zichtsveld. En juist deze informatie is belangrijk omdat met wat korte opdrachten soms de inhoud moet worden bekeken om voldoende informatie te verkrijgen voor het aan te maken tekstbestandje. Verder kan deze editor alleen bestaande bestanden openen, het doel is het aanmaken van een tekstbestandje met dezelfde naam als het bestand waarover de beschrijving gaat met alleen de extensie ".DIZ". De standaard Editor van FC/2 is dus niet zo geschikt. Het programma biedt ook de mogelijkheid om een extern programma aan te roepen om daar opdrachten aan door te geven. In FC/2 kan dus de volgende macro worden opgenomen;
E: Maak info over gemarkeerde bestand
EDIT !x.DIZ
De vertaling daarvan is als volgt;
  • EDIT is het tekstverwerkings programma dat wordt aangeroepen.
  • De opdracht "!x" wordt vertaald in de naam van het huidige bestand zonder de extensie.
  • De toe te voegen extensie.

Als ik nu in FC/2 met F2 het menu open kan ik met de letter "E" de macro opstarten. Als de "cursor" van FC/2 op het bestand "weetniet.zip" stond, zal na het starten van de marco het bestandje "weetniet.diz" worden aangemaakt.

Er is echter nog een ander probleem
Standaard wordt in de \ECS\BIN directory het programma "AE.EXE" en in de \OS2 directory "E.EXE" geïnstalleerd. Beide programma's zijn identiek. Beide programma's maken gebruik van dezelfde "AE.INI" die aangemaakt wordt in de \OS2 directory. Dit bestandje bevat alle instellingen van de programma's waaronder de vensterafmetingen en de positie. Door een van de twee aan te roepen bestaat de kans dat de informatie in FC/2 verborgen wordt. Als de laatste keer dat "AE.EXE" of "E.EXE" werd opgestart in volledig scherm was, dan start het nu weer zo op. En dat is niet gewenst. Ik wil dat "AE.EXE" of "E.EXE" in een klein venstertje opstart. En van elke keer omschakelen wordt je ook stapeldol.

Als oplossing heb ik in FC/2 E.EXE gekopieerd naar EDIT.EXE. Dat bestand bestaat niet in de OS2 directory, dus het bijt ook niet. Met KON115 het bestand geopend (het MOET met een hex editor!) en gezocht naar "AE.INI". Vervolgens heb ik daar "ED.INI" van gemaakt. Het komt 2x voor in het bestand. Na wijzigen bewaren.

Als ik in het vervolg met F2 het eigen menu oproep en de opdracht "E" geef, wordt nu EDIT opgestart en wordt er door EDIT een "ED.INI" aangemaakt met mijn gewenste instellingen. Nu kan ik dus "AE.EXE" of "E.EXE" opstarten, maakt niet uit hoe, volledig scherm of in een venster, EDIT start altijd in een venster op met mijn opgegeven maatvoering.

Als bewijs een kopie uit FC/2 (aangepast);
ed.ini
EDIT.BAK
EDIT.EXE
398
362403
362403
28-07-05
13-06-04
28-07-05
13:02
0:58
12:58
EDIT.BAK heb ik door KON laten aanmaken. Hier een voorbeeld waarin EDIT het bestand "PENOS2.DIZ" bewerkt terwijl op de achtergrond in FC/2 het bestand "PENOS2.ZIP" is geopend en "README.1ST" door de ingebouwde editor wordt bekeken. De eerste twee zinnen uit het bestand "README.1ST" zijn gekopieerd en geplakt in het bestand "PENOS2.DIZ". Daarna zijn de bestandsgegevens uit FC/2 gekopieerd en geplakt. Deze actie kan volledig met alleen FC/2 niet worden uitgevoerd.