Copyright mededeling

De hoofdbaan waar het allemaal gebeurd

Op deze laag staan de gebouwen en alle andere zichtbare scenery elementen. Dit is een nieuw ontwikkeld plan op basis van baanplan 2. Baanplan 2 is gemaakt met Fleischmann rail materiaal, dit plan is gemaakt met Peco code 55 rail materiaal. Ik ben er ruim een jaar mee bezig geweest, dat wil zeggen, het werd vaak "in de hoek gegooid" om er dan een paar maanden niet naar te kijken. Uiteindelijk heb ik de rail bibliotheek van Peco code 55 aangepast. Uit de Fleischmann lib heb ik de rechte en gebogen railelementen gekopieerd. Omdat wat Fleischmann of Peco maakt in Scarm apart wordt bepaald, het zit dus niet opgenomen in de beschrijving van een rail segment, had ik zo Fleischmann rechte en gebogen railelementen maar dan in Peco code 55 uitvoering. Deze truc heeft de ontwikkeling van een opzet met Peco code 55 railmateriaal "vleugels" gegeven. Zie verder de inleiding over baanplan 4.

Het locdepot en het station staan in een hoek van 20° ten opzichte van de lengte van de baan en dat sluit dus niet mooi aan op de gebruikte afbuighoek van Peco code 55 met 10°. Je zou zeggen "maak een gebogen railelement van 10°" en klaar. Zo simpel ligt het dus niet, zie ook de inleiding. Een voorbeeld. Vlak voor de kolenbunker ligt in het plan uitgevoerd met Fleischmann rail een wissel, het afbuigende spoor kan er net langs. Bij Peco lukt dit niet, de afbuiging is niet groot genoeg en het geheel is te lang. Dat er nog veel mogelijk is bewijzen de varianten. Het plan van het locdepot zit dus anders in elkaar, wel nog met dezelfde uitgangspunten.

De stationsporen 1 t/m 4 komen via wissels en bogen met een radius van ±238, ±229 en ±315mm (R2++) samen op het doorgaande bergspoor. Deze lijn is enkelspoors. De wijziging in spoor 3 heeft dan te maken met de extra wissel in het plan. Alleen kan spoor 3 niet meer in de rechtstand worden bereden. Alle sporen hebben voorzieningen voor passagierstreinen, maar omdat spoor 1 en spoor 3, op één wissel na, in de rechtstand kunnen worden bereden, kunnen over deze sporen nu ook goederentreinen rijden. Spoor 4 heeft een aftakking gekregen naar het depot. Via de wisselcombinaties kan nu op de westelijke zijde van het station redelijk snel van locomotief worden gewisseld. Het plan is een compromisse in vergelijk met sporenplan 1. Door deze aansluiting is het nu ook mogelijk om een goederentrein op het rangeeremplacement via de aansluiting met het depot en de nieuwe aftakking het station te laten passeren.

Het doorgaande bergspoor sluit via een helix, ruime boog via een engelse wissel en wissel combinatie aan op het dubbelspoor van de tussenlaag. Een trein via het bergspoor zal na een korte tijd op het paradespoor voorbij rijden. Op de tussenlaag kan dan vervolgens beslist worden of de trein een paar rondjes gaat rijden en terugkomt op het station of dat de trein naar het schaduwstation gaat.

Het goederen emplacement is aan de westzijde een klein stukje ingekort om plaats te maken voor het bergspoor. Door de extra ruimte op zolder is het goederenstation van de noordzijde verhuisd naar de zuidzijde. Ook het spoor is daarop aangepast. De drankfabriek Dujardin is in variant 1 opgenomen, de keuze wordt dus of drankfabriek of een extra losspoor om ook vee te kunnen lossen. Dit geeft meer rangeerbewegingen. Het stijgings- of dalingspercentage van de berglijn is met 2,5% stijl te noemen, maar er staan niet voor niets BR95 en BR96 in de locloods.
De oostzijde van het emplacement is vereenvoudigd door het laten vervallen van een wisselcombinatie. Daardoor kon het gehele emplacement iets naar het oosten opschuiven waardoor de lengte van de sporen kon toenemen. Hierdoor is een smal straatje ontstaan. In het plan is daar een tramlijn gepland.

Een andere wijziging in het goederen emplacement is de aansluiting van de goederenloods. Door de lengte van het Peco wisselmateriaal kon hier een drieweg wissel worden ingezet en zijn de wissel en de engelse wissel in de sporen 2 t/m 4 omgezet. Het locomotief uithaalspoor ligt nu achterin spoor 4 in plaats van spoor 2. De rijrichting over de wissels is nu precies andersom ten opzichte van het plan met Fleischmann rail materiaal. De winst met het Peco code 55 plan is dat er gerangeerd kan worden op spoor 1. Wagons kunnen worden gezet op het losspoor, de sporen van de goederenloods en nog twee korte opstelsporen. De locomotief kan eventueel omrijden via spoor 4, mits daar geen trein staat. Omdat Peco wissels langer van bouw zijn is door deze nieuwe wisselopstelling ook ruimte gewonnen voor de opstelsporen. De nuttige lengte is toegenomen waardoor er nu 6 sporen (ipv 4 Fleischmann plan) zijn waar een standaard trein van 120cm lengte (20 2-assige wagons) opgesteld kan worden. Er is ook nog gekeken in het plan met Fleischmann rail of deze opzet ook daar zou werken en dat bleek niet het geval. Door de kortere wisselbouw gaat er te veel spoor verloren aan aansluitingen en nemen de lengte van de opstelsporen niet zodanig toe dat er meer standaard treinen opgesteld kunnen worden. Deze uitkomst is erg verrassend en dat had ik van te voren niet bedacht.

Het stationsplein is door bovenstaande ingrepen gewijzigd. Op de plaats waar vroeger de drankfabriek stond is nu een stukje stad verrezen met een hotel. Er rijden trams door de stad, er ligt nu een voorlopig railplan (paarse trajecten). Het tramplan is getekend met railmateriaal van N-Tram. Als trammetjes worden de modellen van RailNScale gebruikt.

Het bergdorp heeft een nieuwe opzet. Er is meer afstand tussen het dorp met de zagerij en de stad. Omdat er meer rails ligt kan de helix uit een enkele omloop bestaan. Het emplacement is geheel nieuw met de mogelijkheid van omlopen, rangeren en het tegelijk afhandelen van een passagierstrein en een goederentrein. Het station ligt aan het einde van het lijntje. De zagerij heeft meer ruimte gekregen.

Copyright mededeling Laatste versie van de hoofdbaan van baanplan 2
 
Tenzij ik nog een ander geniaal idee krijg is dit het finale top ontwerp in Peco code 55 rails. De beslissing over variant 1 - het rangeer emplacement zal pas genomen worden als ik de toplaag ga opbouwen.
 


Variant 1 - Rangeer emplacement bij de goederenloods

Copyright mededeling Rangeer emplacement bij goederenloods met drankfabriek Dujardin Copyright mededeling Rangeer emplacement bij goederenloods met veeafhandeling
 
Het rangeer emplacement bij de goederenloods. Onderaan de drankfabriek Dujardin, in deze opzet moet de fabriek iets korter worden. De zuidzijde van de goederenloods en rondom de drankfabriek is straatniveau, er kunnen dus auto's of paard en wagen rijden. Rails is Peco code 55.
   
Het rangeer emplacement bij de goederenloods. De zuidzijde van de goederenloods is op straatniveau, er kunnen dus auto's of paard en wagen rijden. Tussen de twee opstelsporen aan de zuidzijde moet een veeafhandeling komen. Rails is Peco code 55.
 

Variant 2 - Locdepot

Copyright mededeling Locdepot 1ste ontwerp Copyright mededeling Locdepot 2e ontwerp Copyright mededeling Locdepot 3e ontwerp
 
Dit is de eerste opzet in Peco code 55 railmateriaal. Met het gegeven ontwerp gemaakt in Fleischmann rail zijn geen wijzigingen gemaakt. Dit moet gezien worden als een technische omzetting met een oplossing voor het probleem van de langere wisselbouw in Peco code 55.
   
Dit is een vervolg op de eerste technische omzetting. Nu zijn de uitgangspunten in het Fleischmann ontwerp verlaten en is er alleen gekeken naar de vereisten voor een locdepot conform DRG regels. De bovenste boog (1) is langer en de wissel (2) in dit deel is verder naar onderen geplaatst. Door deze opzet is de lengte van het opstelspoor (3) lang genoeg voor standaard D-trein. In de lege ruimte kan een seinhuis worden geplaatst. Dit ontwerp heeft op dit moment de voorkeur.
   
Dit is een poging om de engelse wissels in het Fleischmann ontwerp terug te plaatsen, maar dan nu in Peco code 55 uitvoering. Dit plan is ontstaan na de ontwikkeling zoals beschreven bij de middelste variant. De 10 graden afbuiging is bij de boog bovenin (1) gecompenseerd naar de hoek van het depot. Na de laatste engelse wissels nabij het stationsemplacement is eveneens een ruimere boog opgenomen. Het resultaat is meer sporen, rechte aansluitingen op de engelse wissels.
 

Variant 3 - Ringlocloods

Copyright mededeling Ringlocloods 1ste ontwerp Copyright mededeling Ringlocloods 2e ontwerp
 
Deze locloods opstelling is standaard gehanteerd in alle ontwerpen. Door de wisselhoek van het Peco wisselmateriaal is deze opstelling lastiger, omdat alle locdepotsporen een aansluiting hebben. De opzet zoals bij het Fleischmann ontwerp blijkt niet te maken. De sporen sluiten niet aan op de draaibrug. Ik ga er nog naar kijken, soms moet je eerst een ontwerp maken om aan de hand daarvan andere mogelijkheden te zien. Alle hier beschreven varianten zijn zo ontstaan.
   
In deze opstelling is een locloods geofferd. De Arnold ringlocloods is van de grote Faller ringlocloods losgekoppeld. Tussen deze locloodsen is nu ruimte voor de ketel uitblaas installatie.
 

Variant 4 - Locdepot en ringlocloods

Copyright mededeling Locdepot en ringlocloods 4e variant
 
Dit ontwerp met Peco code 55 rails komt zeer dicht in de buurt van mijn ontwerp met Fleischmann rails. Ik had niet gedacht dat ik dit zou bereiken met Peco door de wisselhoek van 10°. De locloods is terug naar het ontwerp zoals bij het ontwerp met Fleischmann rails. De wijzigingen zitten meer in het locdepot. Dit ontwerp laat zien dat je Fleischmann kunt vervangen door Peco. Dit had ik een jaar geleden zeker niet durven noteren. Wel moet ik erbij aantekenen dat het niet vanzelf is gegaan en dat het proces erg moeizaam is. Peco laat zich niet makkelijk toepassen. Waarom dit ontwerp? In de eerdere depot ontwerpen met Peco zaten mij de scherpe bogen met de aansluiting op de draaibrug niet lekker. In dit ontwerp zijn al die scherpe bogen eruit en is de ruimte voor het opstellen van locomotieven nog steeds zeer ruim te noemen. Het is geen enkel probleem meerdere locomotieven achter elkaar te zetten zoals in de praktijk vaak gebruikelijk. Hieronder een variant waarbij de aansluiting een aansluiting naar boven is verschoven.

 
Copyright mededeling Locdepot en ringlocloods 4e variant

Vergelijking toplaag met Fleischmann rail en Peco code 55 rail

Een vergelijking tussen de toplaag opgebouw met Fleischmann rails (boven) en de toplaag opgebouwd met Peco code 55 (onder). Duidelijk zichtbaar is het verschil met de wisselstraten. Ondanks dat blijft het toch mogelijk om op het goederen emplacement vier goederentreinen met 20 wagons te parkeren. Het locdepot heeft in de Peco versie een andere opzet omdat de wisselhoeken van Peco ruimte vragen. Zo moesten de engelse wissels plaatsmaken voor normale wissels en daarmee zijn er enkele sporen vervallen. Wel is het nog steeds mogelijk om een volledige D-trein achter het stationsgebouw te stallen. De rijtuig reparatieloods is verhuisd naar een plaats bij de locloods. En zo zijn er tal van verschillen die voordelig of nadelig uitvallen.

Copyright mededeling Vergelijking toplaag tussen Fleischmann en Peco

De tussenlaag met de helixen of spoorspiralen

Om naar het schaduwstation te kunnen gaan zijn er helixen of spoorspiralen opgenomen met een aanvaardbaar stijgings/dalingspercentage. Het stijgings/dalingspercentage van de krapste boog is ongeveer 1.9%. Op dit tussenniveau is aan de voorzijde een paradespoor opgenomen. Het paradespoor is nu getekend met Peco code 55 rails. De rest van het plan blijft Fleischmann omdat de combinatie van railbedding en dragende houten constructie een stijvere constructie opleveren dan zonder railbedding.

Tussenlaag van baanplan 2

Het schaduwstation

Het schaduwstation is overgenomen van baanplan 2 en er is wat gewijzigd. De extra ruimte aan de zuid-oost kant is ingevuld met 4 opstelsporen met een lengte van veel meer dan 150cm, deze sporen zijn bestemd voor de extra lange treinen. De minimale maximale lengte is 240cm incl. locomotieven, de maximale lengte is 280cm.

Schaduwstation van baanplan 2

De tram

Een andere spoorliefhebber heeft een tram uit epoche I-II gemaakt en uitgewerkt in 3d-tekeningen. Deze tekeningen kunnen dan worden geprint door een 3d-printer. Als basis dient de Busch Feldbahn locomotor en losse wielsets. Dit trammetje is te koop bij RailNScale. Er is nog geen oplossing voor de enorme herrie van de Busch Feldbahn locomotors. Eveneens moeten er meerdere trams gaan rijden, dus digitale aansturing zoals bij de locomotieven is gewenst. Ik zal dit dus verder moeten uitzoeken.

Daarop inhakend heb ik voor Scarm een N-Tram rail bibliotheken gemaakt, deze zijn opgestuurd naar de leverancier van Scarm, maar zijn ook nog in de laatste versie van Scarm niet verwerkt. De reden is te zien in de vergelijking tussen het plan met Fleischmann rails en Peco code 55 rails. De trambaan lijkt daaraan mee te doen terwijl dit een aparte rail bibliotheek is. Dus ook de huidige trambaan is niet definitief. De baan heeft ruimte voor meerdere trams, de blokindeling is hierin bepalend. De N-Tram rails zijn iets duurder dan die van de Busch Feldbahn, maar er zit dan wel een straat bij in steentjes motief of in asfalt. De nu getoonde trambaan gaat uit van N-Tram railelementen.

Copyright mededeling Trambaan op basis van N-Tram

Volledige baan in 3D

De 3D mogelijkheid van Scarm is meer dan een leuke afbeelding van hoe het er ongeveer gaat uitzien. Met de 3D mogelijkheid kan goed bekeken worden of tussen boven elkaar liggende segmenten voldoende ruimte zit. De noord-west hoek is er zo een, de ruimte tussen de boven elkaar liggende sporen is minimaal 45mm. De zuid-west zijde kent ook zo'n probleem, maar dat is niet binnen gestelde grenzen oplosbaar. Dit heeft tot gevolg dat eventueel de drankfabriek tegen een hoger plateau komt te liggen, in werkelijkheid een tunnel voor de trein van de bergbaan naar het paradespoor. De 3D beelden lieten ook zien dat er nog mogelijkheden waren voor het bergspoor om de helling af te zwakken.

In deze 3D presentatie zijn bijna geen bomen zichtbaar. Ik zit met dit plan tegen de grenzen aan van mijn oude computer met een P3 795Mhz processor met 512Mb geheugen. Een 3D opbouwen moet vlak na de start gebeuren omdat er anders geheugenproblemen ontstaan. De P3 heeft er stevig werk aan en neemt zijn tijd.

Copyright mededeling Volledige baan in 3D
 
Impressie van de baan in 3D gezien van zuid-oost richting noord-west. De gebouwen zijn rode blokken. Goed zichtbaar zijn het station, het loc depot en de rangeersporen. In het locdepot is de kolenbunker beter neergezet. Daarachter zijn ook de stadshuizen zichtbaar met daarvoor een weg. De bomen zijn vanwege computerproblemen weggelaten.
 


Copyright mededeling Volledige baan in 3D
 
Impressie van de baan in 3D gezien van voren. Goed zichtbaar zijn het station, het loc depot en de rangeersporen. De stadshuizen achterin hebben nu ook meer vorm gekregen. Achter het paradespoor is een rotsformatie met een muur zichtbaar. Ook is het bergdorp met de zagerij en het stationnetje goed zichtbaar. Rondom het bergdorp komt ook een flink bos.
 


Copyright mededeling Volledige baan in 3D
 
Impressie van de baan in 3D gezien van zuid-west richting noord-oost. Goed zichtbaar zijn de opstelsporen voor de goederenloods, het huizenblok voor het station en het station met daarachter een huizenblok. In de verte is de locloods zichtbaar, rechts daarvan de houtzagerij.