Copyright mededeling

De hoofdbaan waar het allemaal gebeurd

Op deze laag staan de gebouwen en alle andere zichtbare scenery elementen. Dit is een nieuw ontwikkeld plan op basis van baanplan 1. In vergelijk met de hoofdbaan van baanplan 1 zijn er de nodige wijzigingen aangebracht.

Het station en het locdepot zijn ietsje naar het oosten opgeschoven. Er zijn in deze delen van het plan geen wijzigingen aangebracht. De boog naar het station is teruggebracht naar een kleinere, maar nog steeds ruime, radius. Door de wijziging is er aan de westzijde ruimte ontstaan. Daardoor kent het station nu aan de westkant een nieuwe opzet.
De sporen 1 t/m 3 komen via wissels en bogen met een radius van ±300mm (R2++) samen op het doorgaande bergspoor. Deze lijn is enkelspoors. Spoor 4 blijft het karakter van het kopstation behouden omdat de boog naar het bergspoor te krap zou worden of door wissels een boog-tegenboog situatie zou ontstaan. Er is nog een oplossing en dat is de boog na de wissel in spoor 3 vervangen door een wissel met aansluiting op spoor 4. Alleen dan kan spoor 3 niet meer in de rechtstand worden bereden. Alle sporen hebben voorzieningen voor passagierstreinen, maar omdat spoor 1, op één wissel na, en spoor 3 in de rechtstand kunnen worden bereden, rijden over deze sporen nu ook goederentreinen.
Het doorgaande bergspoor sluit via een helix, ruime boog en een engelswissel-wissel combinatie aan op het dubbelspoor van de tussenlaag. Een trein via het bergspoor zal na een korte tijd op het paradespoor voorbij rijden. Op de tussenlaag kan dan vervolgens beslist worden of de trein een paar rondjes gaat rijden en terugkomt op het station of dat de trein naar het schaduwstation gaat.

Het goederen emplacement is aan de westzijde een klein stukje ingekort om plaats te maken voor het bergspoor. Door de extra ruimte is het goederenstation van de noordzijde verhuisd naar de zuidzijde. Ook het spoor is daarop aangepast. De drankfabriek Dujardin is ook naar de andere zijde van het emplacement verhuisd en heeft daar een eigen railaansluiting gekregen gelijk destijds in het echt. De fabriek is pal tegen een iets hoger plateau gebouwd.
De oostzijde van het emplacement is vereenvoudigd door het laten vervallen van een engelswissel. Hierdoor is een smal straatje ontstaan, er is verder nog geen plan wat daar mee te gaan doen.

Het stationsplein is door bovenstaande ingrepen gewijzigd. Op de plaats waar vroeger de drankfabriek stond is nu een stukje stad verrezen met een hotel. Er rijden trams door de stad, er ligt nu een voorlopig railplan (blauwe trajecten). Het tramplan is getekend met railmateriaal van N-Tram. Als trammetjes worden de modellen van RailNScale gebruikt.

Het bergdorp heeft een nieuwe opzet. Er is meer afstand tussen het dorp met de zagerij en de stad. Omdat er meer rails ligt kan de helix uit een enkele omloop bestaan. Het emplacement is geheel nieuw met de mogelijkheid van omlopen, rangeren en het tegelijk afhandelen van een passagierstrein en een goederentrein. Het station ligt aan het einde van het lijntje. De zagerij heeft meer ruimte gekregen.

Laatste versie van de hoofdbaan van baanplan 2

De tussenlaag met de helixen of spoorspiralen

Om naar het schaduwstation te kunnen gaan zijn er helixen of spoorspiralen opgenomen met een aanvaardbaar stijgings/dalingspercentage. Het stijgings/dalingspercentage van de krapste boog is ongeveer 1.9%. Op dit tussenniveau is aan de voorzijde een paradespoor opgenomen. Eveneens zijn er een mogelijkheden om een treinen rondjes te laten rijden of te keren.

In de rechter helix heb ik in het uitgerekte gedeelte een keerspoor opgenomen. Aan de noordzijde is tussen de wissel naar het binnenste spoor en de boog in het binnenste spoor een wissel toegevoegd. Op dit wissel is een spoor aangesloten naar de onderzijde van het binnenste spoor. Met deze railverbinding kan een trein keren zonder dat deze naar het schaduwstation moet. Een trein die via het bergspoor op de paradebaan komt, kan nu via de keuze voor de binnenste lus via de nieuwe verbinding keren. Daarmee wordt de illusie gewekt dat de trein weer terugkomt vanaf het bergspoor. De trein arriveert dus aan de westzijde van het station. De wisselcombinaties in de tussenlaag zijn zo een belangrijke schakel geworden en bepalen waar een trein naar toe gaat.

Tussenlaag van baanplan 2

De wisselcombinatie in het paradespoor is nog verder naar het oosten verschoven en nu bijna niet meer zichtbaar in de tekening, daardoor is de zichtbare lengte van het paradespoor weer toegenomen en is nu ±200cm. Aan de westzijde zijn in het paradespoor tracé ruime bogen opgenomen voor de aansluiting met het bergspoor.

Het is mogelijk om op een dubbelsporig tracé rond te rijden op de tussenlaag en het schaduwstation. Het enige zichtbare voor de toeschouwer is het paradespoor waar het een komen en gaan is van allerlei treinen die soms het station op de toplaag aandoen en soms weer compleet verdwijnen om pas na een lange tijd weer te verschijnen. De treinen kunnen daarbij van oost naar west en andersom rijden.

Copyright mededeling Tussenlaag getekend met Scarm in 3D
  Impressie van de tussenlaag in 3D gezien van zuid-oost richting noord-west. Goed zichtbaar zijn de hoogteverschillen van de linker en de rechter helix. De nieuwe toevoeging om een trein in de lus te keren is goed te zien, net achter de voorste helix.  

Het schaduwstation

Het schaduwstation is overgenomen van baanplan 1 en er is eigenlijk niet veel gewijzigd. De volgende aanpassingen zijn gemaakt;
  • de drieweg wissel in het onderste verdeelstation is vervangen door een normaal wissel.
  • het spoor van de blauwe verdeel sporen is doorgetrokken tot aan de onderste boog aan de westelijke kant.
  • in de onderste boog aan de westelijke kant is een wissel opgenomen voor de blauwe verdeel sporen.
  • het spoor voor de aansluiting met het trainsafe systeem.
  • aan de linkerzijde is nog een mangat opgenomen om eventueel op de tussenlaag iets te moeten rechtzetten.
  • onderaan nog een klein stukje vrijliggende spoor, dit is het programmeerspoor.
Met dit schaduwstation kan ik 7 reizigerstreinen (groene railsecties, wachtstation A) en 11 goederentreinen kwijt (groene en lichtblauwe railsecties, wachtstation B). Er is dan ook nog een reservespoor. De donkergeel getekende rail secties zijn in principe bedoeld om direct door te rijden. Het paarse spoor in het baanplan is voor de ongevallentrein, op de toplaag heb ik daar geen ruimte voor. Dit is een trein die zich sporadisch zal laten zien.

Treinen langer dan totale lengte 150cm zullen er niet komen, omdat uit de prestatie gegevens van de locomotieven blijkt dat in bergachtige streken een trein met een gewicht van 600 ton al veel problemen geeft. Die 600 ton laat zich eenvoudig vertalen naar treinlengte door te delen met 15 ton per as. De treinen zullen dus niet meer dan 40 assen tellen en dat zijn 20 twee-assige wagons of 10 vier-assige wagons. In model zal dit een treinlengte opleveren van ongeveer 120 tot 130cm. De resterende lengte komt voor rekening van de locomotief. Inmiddels heb ik vrij veel literatuur en ook daaruit blijkt dat in het middelgebergte treinen van 300 ton en 600 ton standaard waren. Er werd wel gezocht naar nog sterkere locomotieven om ook de treinen van 1200 ton te kunnen trekken zonder de niet rendabele voorspan- of duw locomotieven.

Schaduwstation van baanplan 2

De tram

Een andere spoorliefhebber heeft een tram uit epoche I-II gemaakt en uitgewerkt in 3d-tekeningen. Deze tekeningen kunnen dan worden geprint door een 3d-printer. Als basis dient de Busch Feldbahn locomotor en losse wielsets. Dit trammetje is te koop bij RailNScale. Er is nog geen oplossing voor de enorme herrie van de Busch Feldbahn locomotors. Eveneens moeten er meerdere trams gaan rijden, dus digitale aansturing zoals bij de locomotieven is gewenst. Ik zal dit dus verder moeten uitzoeken.

Daarop inhakend heb ik voor Scarm een N-Tram rail bibliotheken gemaakt, deze zijn opgestuurd naar de leverancier van Scarm. De baan heeft ruimte voor maximaal ongeveer 3 trams, de blokindeling is hierin bepalend. De N-Tram rails zijn iets duurder dan die van de Busch Feldbahn, maar er zit dan wel straat bij in steentjes motief of in asfalt. De nu getoonde trambaan gaat uit van N-Tram railelementen.

Copyright mededeling Trambaan op basis van N-Tram

Volledige baan in 3D

De 3D mogelijkheid van Scarm is meer dan een leuke afbeelding van hoe het er ongeveer gaat uitzien. Met de 3D mogelijkheid kan goed bekeken worden of tussen boven elkaar liggende segmenten voldoende ruimte zit. De noord-west hoek is er zo een, de ruimte tussen de boven elkaar liggende sporen is minimaal 45mm. De zuid-west zijde kent ook zo'n probleem, maar dat is niet binnen gestelde grenzen oplosbaar. Dit heeft tot gevolg dat de drankfabriek tegen een hoger plateau ligt, in werkelijkheid een tunnel voor de trein van de bergbaan naar het paradespoor. De 3D beelden lieten ook zien dat er nog mogelijkheden waren voor het bergspoor om de helling af te zwakken.

In deze 3D presentatie zijn bijna geen bomen zichtbaar. Ik zit met dit plan tegen de grenzen aan van mijn oude computer met een P3 795Mhz processor met 512Mb geheugen. Een 3D opbouwen moet vlak na de start gebeuren omdat er anders geheugenproblemen ontstaan. De P3 heeft er stevig werk aan en neemt zijn tijd.

Copyright mededeling Volledige baan in 3D
 
Impressie van de baan in 3D gezien van zuid-oost richting noord-west. De gebouwen zijn rode blokken. Goed zichtbaar zijn het station, het loc depot en de rangeersporen. In het locdepot is de kolenbunker beter neergezet. Daarachter zijn ook de stadshuizen zichtbaar met daarvoor een weg. De bomen zijn vanwege computerproblemen weggelaten.
 


Copyright mededeling Volledige baan in 3D
 
Impressie van de baan in 3D gezien van voren. Goed zichtbaar zijn het station, het loc depot en de rangeersporen. De stadshuizen achterin hebben nu ook meer vorm gekregen. Achter het paradespoor is een rotsformatie met een muur zichtbaar. Ook is het bergdorp met de zagerij en het stationnetje goed zichtbaar. Voor de drankfabriek en achter het locdepot komen bomen. Rondom het bergdorp komt ook een flink bos.
 


Copyright mededeling Volledige baan in 3D
 
Impressie van de baan in 3D gezien van zuid-west richting noord-oost. Goed zichtbaar zijn de drankfabriek Dujardin, het station met daarachter een huizenblok. In de verte is de locloods zichtbaar, rechts daarvan de houtzagerij.
 


Copyright mededeling Volledige baan in 3D
 
Impressie van de baan in 3D gezien van noord-west richting zuid-oost. Goed zichtbaar zijn rechts de drankfabriek Dujardin. Op de voorgrond is een huizenblok van de stad zichtbaar met links daarvan het station met daarachter het locdepot. In de verte is de houtzagerij zichtbaar.
 


Copyright mededeling Volledige baan in 3D
 
En zo ziet de volledige baan van bovenaf gezien er uit. Dit is echt druk, een spagetti aan rails waar je niet zo snel uit bent. Door het kunnen werken in lagen zijn wijzigingen iets makkelijker aan te brengen. Gebouwen, bomen en terrein hebben een eigen laag. Het schaduwstation, de tussenlaag en de toplaag hebben ook een eigen laag. De getoonde versie bevat de laatste versies.