Goederen wagons

Op de site van Thomas Noßke zijn tabellen te vinden over aantallen goederenwagons. Ik heb niet alle tabellen opgeteld en alleen de grootste genomen. Aan de hand van deze tabel heb ik de verhouding in percentage uitgerekend. Met dit percentage kan vervolgens gekeken worden of het eigen wagon bestand enigzins realistisch overkomt.

Aantallen DRG goederen wagons in 1920-1930 conform A1-A11 typering
Wagontype Aantal gefabriceerd Percentage DRG type aanduiding District
A1 Open kolenwagon 15t 60.000 14,7 O Halle
A2 Gesloten goederen wagon 122.000 29,8 G Kassel / München
A3 Vierassige platte wagon 4.000 1,0 SS, SSn Köln
A4 Rongenwagon 35.000 8,6 R, Rn Stuttgart
A5 Langhout transportwagon
met draaibare houder
8.000 2,0 H, Hn Regensburg
A6 Open kolenwagon 15t 24.000 5,9 O, On Nürnberg
A7 Kalkwagon 5.000 1,2 K, Kn Elberfeld
vanaf 1930: Wuppertal
A8 Kleinveewagon 2.200 0,5 V Altona
vanaf 1937: Hamburg
A9 Groot volume gesloten goederenwagon 5.600 1,4 Gl Dresden
A10 Open kolenwagon 20t 140.000 34,3 Om, Omm Breslau / Essen
A11 Tweeassige platte wagon 3.000 0,7 S, Sml Augsburg

De tabel bevat alleen gestandaardiseerde wagons. Koelwagons, ketelwagons en andere speciale wagontypen zijn hier nog niet in opgenomen. Ook ontbreken de wagons in particulier eigendom. Alleen wat zijn gestandaardiseerde wagons? Op de site van Thomas Noßke wordt dat toegelicht.

Ik wil onderzoeken of er meer gegevens zijn te krijgen over goederenwagons, hoe ze eruit zagen en wanneer ze op de rails zijn gekomen. Het doel is een goed beeld te krijgen van het materiaal in het DRG tijdperk. Ook hier ben ik nog op zoek naar origineel informatie materiaal.